PROSÉVAČKA MOUKY PM20 - ŠENOVKA

Přejít na obsah
OSTATNÍ STROJE
Prosévačka mouky PM20
Prosévačka mouky se používá ke kontrolnímu prosévání mouky v mlýnských míchárnách. Stroj lze využít k prosévání dalších suchých sypkých materiálů vhodných fyzikálních vlastností. Maximální vlhkost mouky nesmí přesáhnout 15% vody.

Do vpádu je přiváděna mouka, která je šnekovnicí na rotoru pod vpádem dopravována do vnitřního prostoru síta. Mouka je perutěmi vrhána proti sítu a ta propadává otvory síta do propadu. Nečistoty jsou dále dopravovány do přepadu.
Prosévačka neprosévá lepivé materiály a materiály nestálého skupenství, které by mohli ve vnitřním prostoru prosévačky vytvořit lepivou směs.  
Přednosti:
  • Vysoký výkon
  • Snadná montáž
  • Snadná výměna sít

Popis stroje
Prosévačka mouky se skládá ze stojanu, skříně s odnímatelným výpadem, rotoru, síta a pohonu. Do stojanu, který tvoří nosnou část stroje a slouží k upevnění k základu je vložena skříň s odnímatelným výpadem. Skříň je na straně pohonu tvořena trubkou, do které je zaústěn vpád 300 x 300 mm s přírubou. Trubka navazuje na pracovní plášť s dvěma dvířky umístěnými v horní části. Válcová část ve spodní části přechází do výpadu 1045 x 305 mm s přírubou. Zadní část skříně je tvořena odnímatelným přepadem válcového tvaru, který ve spodní části přechází do výpadu Ø 110 mm s přírubou. Odnímatelný přepad umožňuje přístup k zadnímu koncovému ložisku a prostoru pro výměnu síta.

Síto je válcového tvaru s velikostí otvoru ve vazbě na požadovaný výkon. Uvnitř síta se otáčí rotor, který je v místě vpádu opatřen šnekovnicí pro transport mouky do prostoru síta. V prostoru síta jsou perutě s čistícímu kartáči, které vrhají mouku na vnitřní stranu síta, mouka prochází otvory do propadové části výpadu. Nečistoty jsou rotorem dopravovány do přepadu v odnímatelném výpadu skříně.

Hřídel rotoru je uložena ve valivých ložiskách, které jsou umístěny v tělese ložisek skříně a v prostoru odnímatelného výpadu.Pohon rotoru je zajištěn elektromotorem pomocí převodu klínovými řemeny. Před vpád doporučujeme umístit silný magnet z NdFeB slitiny. Prosévačka mouky má nástavek pro napojení na aspirační systém.
Technická data
Výkon (t.h-1) 1)
Příkon
(kW)
Hmotnost (kg)
Otáčky rotoru
netto
brutto
20
4
360
460
515 / min
30 5,5
1) Při specifické hmotnosti mouky 500 kg/m3 a vlhkosti 14-15 % vody - v závislosti na velikosti sít. Výkonové parametry jsou uvedeny pro síto o velikosti oka 1 mm.

Přívod napájení 3 x 400/230V+ PE, 50 Hz. Jiné hodnoty napájení nutno oznámit dodavateli. Výkon prosévačky lze upravovat použitím různých otvoru ve vloženém sítu --> čím větší jsou otvory v sítu, tím větší je výkon prosévačky. Případně je možno prosévačku osadit síty z technické tkaniny.
Galerie
Návrat na obsah