TĚSNÍCÍ ÚSTROJÍ TU 250 - ŠENOVKA

Přejít na obsah
OSTATNÍ STROJE
Těsnící ústrojí TU 250
Těsnící ústrojí je zařízení, které umožňuje přemístěný produktu z prostoru s vyšším nežli atmosférickým tlakem do prostoru, ve kterém jsou tlakové poměry normální. Produktem bývá obilí, mouky, prach a pod.. Pro správnou funkci těsnícího ústrojí se nehodí produkt o vyšší vlhkosti nežli 14%, a dále produkt lepivý či normálně přilnavý.
Dopravník řetězový je zařízení pro dopravu obilovin, mouky a otrub ve vodorovném přímém směru. Použití pro jiné sypké zrnité materiály je třeba konzultovat s výrobcem. Dopravovaný materiál je přiváděn vpádovým otvorem do spodní větve dopravního řetězu a je kluzným způsobem unášen do výpadu. Provedení z hlediska dopravy je jednosměrné.
Přednosti:
  • Spolehlivý a nehlučný chod
  • Minimální požadavky na obsluhu
  • Možnost dodávek i samostatného těsnícího ústrojí, tj. bez rámu a pohonu
  • Možnost aplikace hlídacího zařízení otáček, které signalizuje zastavení chodu
  • Minimální prostorová náročnost

Popis stroje
Na rámu, jehož podklad je uzpůsoben k napojení příruby další dopravní cesty, je ustanovena skříň těsnícího ústrojí jejíž vstupní obdélníková příruba opět svými připojovacími rozměry navazuje na předřazené zařízení, což jsou obvykle filtry FK či odlučovače naší výroby. Uvnitř skříně je na hřídeli, která prochází bočnicí ze skříně ven směrem k pohonu, ustaven rotor. Dále je na rámu připevněn převodový elektromotor, propojený s hřídelí, vyčnívající ze skříně těsnícího ústrojí, spojkou. Spojka je kryta chránítkem.
Technická data
Teor. výkon (m3.h-1)
Příkon (kW)
Otáčky rotoru (min-1)
Hmotnost netto (kg)
Hmotnost brutto (kg)
TÚ 250301,1705590
TÚ 200181,1704488
Teoretický výkon je vyjádřen jako teoretický přemístěný objem za hodinu. Zapojení ne elektrickou síť 400/230 V, 50Hz. Jiné parametry proudu je nutno konzultovat s dodavatelem.
Ke stažení
Teoretický výkon je vydařen jako teoretický přemístěný objem za hodinu. Zapojení ne elektrickou síť 400/230 V, 50Hz. Jiné parametry proudu je nutno konzultovat s dodavatelem.
Galerie
Návrat na obsah