TĚSNÍCÍ ÚSTROJÍ TU 315 - ŠENOVKA

Přejít na obsah
OSTATNÍ STROJE
Těsnící ústrojí TU 315
Těsnící ústrojí je zařízení, které umožňuje přemístěný produktu z prostoru s vyšším nežli atmosférickým tlakem do prostoru, ve kterém jsou tlakové poměry normální. Produktem bývá obilí, mouky, prach a pod.. Pro správnou funkci těsnícího ústrojí se nehodí produkt o vyšší vlhkosti nežli 14%, a dále produkt lepivý či normálně přilnavý.
Přednosti:
  • Spolehlivý a nehlučný chod
  • Minimální požadavky na obsluhu
  • Možnost dodávek i samostatného těsnícího ústrojí, tj. bez rámu a pohonu
  • Možnost aplikace hlídacího zařízení otáček, které signalizuje zastavení chodu
  • Minimální prostorová náročnost

Popis stroje
Na rámu, jehož podklad je uzpůsoben k napojení příruby další dopravní cesty, je ustanovena skříň těsnícího ústrojí jejíž vstupní obdélníková příruba opět svými připojovacími rozměry navazuje na předřazené zařízení, což jsou obvykle filtry FK či odlučovače naší výroby. Uvnitř skříně je na hřídeli, která prochází bočnicí ze skříně ven směrem k pohonu, ustaven rotor. Dále je na rámu připevněn převodový elektromotor, propojený s hřídelí, vyčnívající ze skříně těsnícího ústrojí, spojkou. Spojka je kryta chránítkem.
Technická data
Teor. výkon (m3.h-1)
Příkon (kW)
Otáčky rotoru (min-1)
Hmotnost netto (kg)
Hmotnost brutto (kg)
1201,170152230
Teoretický výkon je vyjádřen jako teoretický přemístěný objem za hodinu. Zapojení ne elektrickou síť 400/230 V, 50Hz. Jiné parametry proudu je nutno konzultovat s dodavatelem.
Galerie
Návrat na obsah