VIBRAČNÍ DNO VD - ŠENOVKA

Přejít na obsah
OSTATNÍ STROJE
Vibrační dno VD
Vibrační dno se používá k plynulému vyprazdňování zásobníku při vyskladňování sypkých a středně sypkých materiálů, jako jsou krmné mouky, mouky, krmné směsi, šroty, granulovaný materiál do průměru granulí 20 mm, minerální látky, jako je například vápenec. Použití vibračního dna na jiné materiály je třeba projednat s výrobcem.

Vlivem usměrněné vibrace je naskladněný materiál uvolňován a současně je narušována případně vzniká klenba. Materiál klesá z prostoru násypu usměrněný štítem do dolní části základního rámu a posléze výpadu.
Přednosti:
  • Spolehlivý provoz, který nevyžaduje obsluhu
  • Nízká spotřeba energie
  • Minimální údržba

Popis stroje
Vibrační dno sestává ze základního rámu, z torosférického dna s nosným křížem, na kterém je umístěn štít. Základní rám je pružně spojen pryžovou manžetou s násypem, na kterém je příruba pro připojení vlastního vibračního dna s vyprazdňovaným zásobníkem. Přenos vibrací ze základního rámu na násyp je tlumen čtyřmi pryžovými pružinami. Výpad je připevněn k základnímu rámu kruhovou přírubou. Sklon kuželové části zajišťuje dobrý výpad materiálu.
Technická data
Výkon (t.h-1) 1)
Hmotnost (kg)Max. amplituda vibromotoru
(mm)
Dynamický součinitel
Obestavěný prostor
(m3)
netto
brutto
VD 1200 s el. Hradítkem
7-25
720
850
10
1,63,8
VD 1500 s el. hradítkem
10-35
12451400
10
1,6
6,8
VD 1500 a ruční klapkou
50-90
10751230
10
1,6
5,2
VD 1500 bez uzávěru50-90
1055
1230
10
1,6
4,4
Vibrační dno bylo zkoušeno na moukách T 1000 a T 530 o vlhkosti do 15% H2O. Dynamický součinitel závisí na požadovaném výkonu a nastavení nevývažku vibromotoru.
Galerie
Návrat na obsah