O FIRMĚ - ŠENOVKA

Přejít na obsah
O FIRMĚ
Něco z historie firmy
Historie výroby mlýnských strojů v Pardubicích trvá od roku 1870. V té době vznikla firma Josef Prokop a synové. Po politických změnách a nástupu socialismu zde fungovaly Továrny mlýnských strojů, které se po dalších politických změnách v roce 1989 rozdělily na divizi mlýnů PROKOP a zbývající část TMS Group. V současné době již žádná z těchto společností nefunguje – TMS skončila v konkurzu v roce 1999 a firma PROKOP, a.s. ji následovala v roce 2002. Zánik těchto společností nebyl ze dne na den, a proto v roce 2001 založili bývalí zaměstnanci těchto firem společnost ŠENOVKA spol. s r.o.
Naše firma zpočátku své existence zajišťovala dodávky náhradních dílů pro mlýny v České a Slovenské republice. Následně jsme začali vyrábět a vyvíjet nové strojní zařízení a navázali tak na tradici mlynářské výroby v Pardubicích a v České republice vůbec.

Současnost
Naše firma existuje od roku 2001 a v současnosti je nejstarší firmou na území ČR, která se zabývá výrobou strojního zařízení pro mlýny.
V současné době zajišťujeme nejen dodávky náhradních dílů, ale i dodávky všech strojů a v neposlední řadě i dodávky kompletních linek včetně počítačového řídícího systému. Naše výrobky jsou v souladu s dnešní legislativou a vyhovují evropským normám, na základě čehož je vydáváno i EU Prohlášení o shodě.
Naše zařízení samozřejmě vychází z výrobního programu bývalých pardubických firem, ale za dobu naší existence naši pracovníci vyvinuli například nový typ mlecí stolice, automatický dávkovač vody, mikrodávkovač premixů, mixer, vibrační prosévačku, horizontální míchačku mouky atd. Tato zařízení již fungují v několika mlýnech, či ostatních provozech na území České a Slovenské republiky, případně i v cizině. Kromě toho jsme zdokonalili a upravili některá strojní zařízení bývalých pardubických firem tak, aby vyhovovala dnešním normám a provozním předpisům, větším nárokům na výkony a zvláště pak normě ATEX.
Firma ŠENOVKA spol. s r.o. se  prosazuje také v zahraničí, kde je od bývalých firem TMS a PROKOP vyrobeno hodně mlýnů, které je nutno opravovat, rozšiřovat, rekonstruovat a případně zajišťovat servis a náhradní díly.
V roce 2016 se naše firma přestěhovala z Pardubic do nového výrobního areálu v obci Vysoké Chvojno ( pouze 8 km od nové dálnice D35) kde nyní probíhá veškerá výroba strojně technologického zařízení pro potravinářské provozy.

Výrobní program
Výrobní program naší společnosti tvoří hlavně stroje pro čištění a mletí obilí a dalších sypkých materiálů, míchání a prosévání mouk, aspirační systémy ( filtry),  spádové potrubí ( trubky, klapky, vizitéry, refixy, flexory, průzory, kolena, rozbočky, atd), aspirační potrubí, veškeré dopravníky apod.
Nosným programem zůstávají mlýny, ale získali jsme i reference ve výrobnách krmných směsí, cukrovarech, čokoládovnách, pivovarech, dřevozpracujícím a chemickém průmyslu, apod..
Více informací o našem výrobním programu získáte zde.
Návrat na obsah