ODSTŘEDIVÉ ODLUČOVAČE - ŠENOVKA

Přejít na obsah
OSTATNÍ STROJE
Odstředivé odlučovače
Odstředivých odlučovačů se používá k odlučování prachu z proudu vzduchu odsávaného z pracovních strojů a zařízení používaných v čistírnách a mlýnech na obilí, který zde vzniká při technologickém procesu. Za prachový materiál lze považovat nelepivý materiál o velikosti částic 200 mm. Použití pro aspiraci jiných strojů a zařízení je třeba projednat s výrobcem.
Popis stroje
Podle provedení se odlučovače rozdělují na:

  • dvojité ( K 2x475, K 2x630, K 2x1000)
  • jednoduché (KL-KP 475, KL-KP 630, KL-KP 1000, když podle umístění vstupního hrdla se rozlišuje pravé a levé provedení KL-KP).

Vstupní hrdla odlučovačů jsou opatřena protipřírubou pro připojení aspiračního potrubí.Výstupní potrubí vzduchu se připojuje pomocí pryžové manžety a stahovacího pásu. Výpadový otvor kuželové části je opatřen přírubou, ke které se zpravidla připojuje kontrolní vložka KV 152.
Technická data
Odlučovač
Hmotnost (kg)
KL-KP 475
46
KL-KP 630
199
KL-KP 1000
531
K 2x475
92
K 2x630
380
K 2x1000
1050
Poznámka: Tlakové ztráty odlučovačů jsou závislé na množství vzduchu, na stupni jeho znečištění a na fyzikálních vlastnostech prachu.

Odlučovače se dodávají: K 2X475 ( KL-KP 475) kompletně smontované.

K 2x630, K 2x1000 (KL-KP 630, 1000) ve dvou částech: těleso odlučovače, spodní část.
Návrat na obsah