KOVOVÉ VYNÁŠECÍ ŠNEKY KVS - ŠENOVKA

Přejít na obsah
OSTATNÍ STROJE
Kovové vynašecí šneky KVS
Kovové vynášecí šneky lze použít jako i čistě vyprazdňovací šneky, nebo jako míchací zařízení pro všechny moučné a těžko tekoucí materiály uskladněné v silech, obvykle se čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem. Vyprazdňování se uskutečňuje pomocí šneků s proměnlivým průměrem stoupání. Tato konstrukce zabezpečuje rovnoměrné odebírání materiálu v celé délce zásobníku. Při použití vícehřídelového vynašeče klesá materiál rovnoměrně v celé šířce zásobníku. Takto pracuje vynášeč s typem pohonu zabezpečující stejné otáčky všech šnekových hřídelí. Pokud zvolíme vícehřídelový vynášeč pro účely míchání, navrhujeme u jednoho krajního šneku vyšší otáčky, čímž dojde při této straně k rychlejšímu posuvu sloupce substrátu a dokonalému promíchání celého obsahu zásobníku.
Přednosti:
  • Spolehlivý provoz, který nevyžaduje stálou obsluhu
  • Progresivní šnekovnice brání zahlcení stroje

Popis stroje
Kovové vynášecí šneky jsou v celokovovém provedení obvykle s jednou až čtyřmi hřídelemi dle provedení sila a účelu šneků. Šneky jsou poháněny buď přes řetězová, příp. ozubená kola. Jako velmi efektivní se osvědčil způsob pohonu každé hřídele pomocí jednoho motoru s frekvenčním měničem, kde lze regulovat snadno výkon vynašecího dopravníku.
Galerie
Návrat na obsah