ROTAČNÍ SMĚŠOVACÍ PODAVAČ RSP - ŠENOVKA

Přejít na obsah
OSTATNÍ STROJE
Rotační směšovací podavač RSP
Rotační směšovací podavač se používá k podávání sypkých materiálů např. pšenice, mouky žitné či pšeničné, šrotovaných pokrutin, otrub, krmných směsí, premixu či šrotů do potrubí pneumatické dopravy. Použití pro jiné materiály doporučujeme konzultovat s výrobcem. Podavač obstarává vytvoření dopravní směsi materiálu a vzduchu. Dopravovaný materiál nesmí obsahovat tvrdé slepené kusy, jejichž rozměr by byl větší než 20 mm, ani cizí předměty (dráty, hřebíky, provázky, papír, dřevo apod.).
Přednosti:
  • Malý zastavěný prostor
  • Snadná úprava vstupu dopravního vzduchu na výstup a naopak
  • Široká škála výkonů přepravovaného materiálu
  • Jištění proti poškození
  • Nenáročná obsluha

Popis stroje
Na rámu je ustavena skříň podavače s rotorem, jehož hřídel je vyvedena ze skříně ven, a je osazena hnaným řetězovým kolem. Kromě skříně podavače je na rámu ustaven i pohon tj. převodový elektromotor, řetězový převod a kryt. Nad skříní podavače je vpádová skříňka, rozdělená uvnitř na dvě části. Jednou přichází materiál do podavače, druhou odchází „ztrátový vzduch“ přes čištění do atmosféry.
Technická data
TypOtáčky podavač
Max. teor. výkon podavače
Příkon elektromotoru
Hmotnost netto
Hmotnost brutto
min.-1
m3.h-1
kW
kg
kg
RSP 3-25023,10
7,68
0,75185280
29,859,94
38,65
12,87
RSP 3-31526,10
20,05
0,75256360
32,85
25,25
39,40
30,10
49,3037,90
Přívod elektrického proudu 400/230 V, 50Hz. Jiné parametry proudu je nutné oznámit dodavateli.
Galerie
Návrat na obsah