KRUHOVÝ FILTR FKD - FKK - FKP - ŠENOVKA

Přejít na obsah
OSTATNÍ STROJE
Kruhový filtr FKD, FKK a FKP
Filtr kruhový FKD (ofuk dmychadlem) a FKK (ofuk kompresorem) se používá v obilných silech a mlýnech, v pekárnách a v krmivárnách k odstranění prachu a nečistot ze vzduchu při aspiraci strojů a zařízení nebo při pneudopravě obilí, mouky nebo krmných směsí. Kromě toho lze kruhové filtry použít i v jiných oborech, avšak v takových případech musí být vhodnost jeho použití konzultována s výrobcem.

Znečištěný vzduch prochází vnitřním prostorem filtru přes hadice z filtrační tkaniny. Za nimi pak z filtru vychází vzduch zbavený prachu. Prach je zachycen a ulpívá na povrchu hadic.Z nich je potom periodicky setřásán protiproudem profukovacího vzduchu. Ten je do filtru přiveden přes vzduchojem z dmychadla nebo kompresoru. Setřesený prach padá z povrchu hadic do spodní části vnitřního prostoru kruhového filtru a odtud je přes těsnící ústrojí vynesen z filtru ven, např. do šnekového dopravníku.
Přednosti:
  • Řešení ekologického problému znečišťování ovzduší
  • Vysoká účinnost čištění při velkém výkonu filtru
  • Možnost výběru optimální velikosti filtru pro žádaný výkon
  • Malý příkon elektrické energie
  • Možnost napojení až tří filtrů

Popis stroje
Filtr kruhový má tvar svislého válce nahoře uzavřeného víkem a dole přecházejícího v kužel, který se směrem dolů zužuje.

Znečištěný vzduch vstupuje do střední části filtru vstupem, který je uzpůsoben k napojení přívodního potrubí buď z levé nebo pravé strany (podle projekčního uspořádaní).Uvnitř jsou na přepážce zavěšeny filtrační hadice, skrze které se vzduch dostává do horní části filtru. Kromě toho jsou na střední části filtru, podle velikosti, jedny či dvoje dveře pro umožnění přístupu k hadicím. Horní část filtru je uzpůsobena k napojení odtahového potrubí, kterým vyčištěný vzduch z filtru odchází.
FKD: Uvnitř horní části je dále mechanizmus, zabezpečující profukování jednotlivých hadic. Pro přívod profukovacího vzduchu do tohoto mechanizmu, jsou na horní části filtru dva protilehlé přírubové vstupy, z nichž se jeden použije a druhý zůstane zaslepený. K horní části filtru je zvenku přišroubována skříňka osazená tzv. ovládáním filtru. To řídí činnost profukovacího mechanizmu. Ovládací vzduch je do této skříňky veden přes čistič, přišroubovaný pod skříňkou.

FKK: Součástí horní hlavy filtru je vzdušník (u filtrů FKK 48,60,72 dva vzdušníky), z kterého je přes soustavu elektromagnetických ventilů propojeno tlakové potrubí do ofukovacích trysek hadic. Vždy je ofukováno 4-5 hadic společně. Perioda ofuku je řízená samostatnou řídící jednotkou (SIEMENS), která je součástí filtru. U tohoto typu filtrů je prováděn ofuk hadic 7x větším tlakem než u dmychadlových.

Na vnějším povrchu spodní části filtru jsou přivařeny patky pro ukotvení filtru k podlaze či na stojan. Uvnitř spodní části je rošt, na který může obsluha při výměně nebo údržbě hadic stoupnout a který nebraní propadu z hadic spadlého prachu do nejnižšího místa spodní části filtru, odkud je pak vynesen těsnícím ústrojím.

FKP: Horní hlava a tělo filtru jsou shodné s variantou FKK. Místo spodního konusu je ploché dno, které se skládá z vyhrnovací frézy, která hrne filtrační odpad do  šnekového dopravníku a ten přes těsnící ústrojí ven z filtru.  Tento filtr je vhodný zejména v místech s omezenou výškou.
Technická data
ParametrMěr.
jedn.
Filtr kruhový FKD, FKK, FKP1)
122436486072
Filtrační plocha
m2
7,8
15,6
23,4
31,2
39
46,6
Teoretický vypočtený výkon při čistém vzduchu
m3.h-1
2808
56168424112321404016848
Účinnost%
více jak 99 %
Krmiv. pneudoprava
(0,12 g prachu na 1m3) 2)
m3.h-1
291658508780117001458017496
Aspirace čističek krupic 2)
m3.h-1
258051507720103001290015480
Aspirace v čistírnách a předčistírnách 2)
m3.h-1
23404680702093601170014040
Pneudoprava pšenice 2)
m3.h-1
21064212632084251055012637
Čistírenská pneudoprava 2)
m3.h-1
1872374556207490936011232
Pneudoprava žita  2)
m3.h-1
164032804915656082209860
Aspirace příjmu sóji, obilí, vojtěšky, šrotovaných směsí, ječmene, bobů, obilných směsí, pšeničného šrotu, (7 g prachu na 1 m3) 2)
m3.h-1
94819002850380047405688
Max. přetlak (podtlak) čištěného vzduchukPa
2,5
Tlaková ztráta čištěného vzduchu ve filtrukPa
0,8 až 1,32 v závislosti na počtu provozních hodin od vyčištění hadic
Tlak ovládacího a profukovacího vzduchu
kPa
dmychadlový filtr               60
kompresorový filtr       400-500
Spotřeba profukovacího vzduchu
m3.h-1
dmychadlový filtr  50- 57
kompresorový filtr  9-12
Čas profukovací hadiceS0,4 až 0,5
Interval jednotlivých profukůS1 až 1,5
Hmotnostnettokg570
750
900115014501600
bruttokg7709701150140017501900
Obestavěný prostor
m3
283442505867
1) Možnost pravého nebo levého provedení.
2) Orientační údaj maximálních dosažených výkonů při různých úrovních vstupní koncentrace nečistot.
Vstupní koncentrace prachových částic
Technologické části mlýna
Vstupní koncentrace prachu g/m3
Zatížení filtrační plochy cm/s
Aspirace příjmu obilí
5-9
3,4
Aspirace čistíren a předčistíren
4-6
8,3
Aspirace reforem a mícháren
2-4
9,2
Mlýnská pneudoprava - pšenice
4-6
7,5
Mlýnská pneudoprava - žito
4-6
5,8
Čistírenská pneudoprava
3-5
6,7
Zapojení na el. síť 400/230 V, 50Hz. Jiné parametry zapojení je nutno konzultovat s výrobcem.
Galerie
Návrat na obsah