OSTATNÍ STROJE - ŠENOVKA

Přejít na obsah
OSTATNÍ STROJE
Ostatní stroje
V této sekci jsou umístěny stroje, které nelze přesně zařadit. Jedná se o prosévací stroje, aspirační jednotky, zařízení na míchání a vyskladňování, apod.
Prosévačka mouky PM10 se používá k nakypření, provzdušnění a prosévání.
Prosévačka mouky se používá ke kontrolnímu prosévání mouky v mlýnských míchárnách. Stroj lze využít k prosévání dalších suchých sypkých materiálů ...
Prosévačka mouky PFM 1000 se používá k intenzivnímu třídění těžko třiditelných produktů, zejména pak k prosévání filtrační mouky ...
Filtr kruhový FKD (ofuk dmychadlem) a FKK (ofuk kompresorem) se používá v obilných silech a mlýnech, v pekárnách a v krmivárnách k odstranění prachu a nečistot ...
Těsnící ústrojí je zařízení, které umožňuje přemístěný produktu z prostoru s vyšším nežli atmosférickým tlakem do prostoru, ve kterém jsou tlakové poměry normální.
Těsnící ústrojí je zařízení, které umožňuje přemístěný produktu z prostoru s vyšším nežli atmosférickým tlakem do prostoru, ve kterém jsou tlakové poměry normální.
Vibrační dno se používá k plynulému vyprazdňování zásobníku při vyskladňování sypkých a středně sypkých materiálů, jako jsou krmné mouky, mouky, krmné směsi ...
Nárazový sterilizér NS je stroj sloužící k prodloužení trvanlivosti mouky hubením škůdců v hotových výrobcích mechanickým způsobem (nárazem).
Rotační směšovací podavač se používá k podávání sypkých materiálů např. pšenice, mouky žitné či pšeničné, šrotovaných pokrutin, otrub, krmných směsí ...
Mikrodávkovač slouží k dávkování přídavných sypkých materiálů do různých druhů mouk ve mlýnech, pekárnách, popř. v jiných průmyslových odvětvích.
Odstředivých odlučovačů se používá k odlučování prachu z proudu vzduchu odsávaného z pracovních strojů a zařízení používaných v čistírnách a mlýnech na obilí ...
Součtové váhy AVP pro sledování průtočného množství sypkých materiálů. Váha pracuje samostatně.
Kovové vynášecí šneky lze použít jako i čistě vyprazdňovací šneky, nebo jako míchací zařízení pro všechny moučné a těžko tekoucí materiály uskladněné v silech ...
Využití je možné všude, kde je třeba míchat sypké suroviny o   vlhkosti do 20 % a zrnitosti do 3 mm. Provoz míchačky je periodický.
Šnekový dávkovač s čechračem se používá zejména k plynulému dávkování ze zásobníků, filtrů atd.
Hvězdicový vynašeč se používá k vyprazdňování zásobníků s kruhovým průřezem.
Elektrická hradítka se používají k dálkovému uzavření toku materiálu v potrubí.
Pneumatická hradítka se používají k dálkovému uzavření toku materiálu v potrubí.
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
Návrat na obsah