MLECÍ VALCOVÁ STOLICE MSP1 - ŠENOVKA

Přejít na obsah
MLÝNSKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ
Mlecí válcová stolice MSP1 ( M3 )
Mletí suchých, sypkých materiálů. Používá se hlavně k mletí obilí ve mlýnech a ke šrotování krmiv. Případně čistírenských odpadů. Je možné ji využít k mletí kukuřice, rýže, křídy, některých druhů koření a chemických produktů. Mlecími prvky válcové stolice jsou dva válce, které se otáčí proti sobě různou obvodovou rychlostí. Válce jsou podle účelu rýhované nebo hladké (matované). Intenzita a kvalita rozemílání závisí na volbě povrchu válců, zejména rýhování tj. hustotě, sklonu a tvaru rýh, vzájemné poloze rýh obou válců (ostří na ostří, ostří na hřbet, hřbet na hřbet). Dále rovněž závisí na předstihu válců, tedy rozdílu rychlostí, na obvodové rychlosti válců, na množství přiváděného meliva a na tlaku pohyblivého válce na pevný. Centrální skládání slouží k nastavení mlecí spáry a během provozu k zarukování a vyrukování mlecích válců. Stranové skládání slouží k vyrovnání pohyblivého válce do roviny s válcem pevným. Podávací zařízení reguluje automaticky výkon v nastavitelném rozsahu a zajišťuje rovnoměrný, pravidelný přívod meliva mezi válce. Při osázení mlecí stolice na rám pro vrchní odtah není nutný suterén.

Jednotlivé typy stolice M se svým vybavením liší následovně:

Typ MSP1: má centrální skládání s ručním ovládáním. Při přerušení přísunu meliva se válce automaticky vyrukují, zastaví se podávání a tento stav je signalizován oranžovým světlem v horní části stolice. Při obnovení přísunu meliva zarukuje válce obsluha.

Typ MSP1H: má centrální skládání s hydraulickým ovládáním. Při přerušení přísunu meliva nastane situace popsaná u typu MSP1. Při obnovení přísunu meliva dojde automaticky k zarukování válců. Pro hydraulické ovládání je nutné instalovat samostatný zdroj tlakového oleje, hydraulický agregát, který je společný až pro 20 stolic.

Typ MSP1HV: platí popis dle typu MSP1H, avšak hydraulické ovládání je řešeno tlakovým agregátem, který je součástí stolic.

Typ MSP1P: má centrální skládání s pneumatickým ovládáním. Při přerušení přísunu meliva nastane situace popsaná u typu MSP1. Při obnovení přísunu meliva dojde automaticky k zarukování válců.
Přednosti:
  • Spolehlivý provoz, který nevyžaduje stálou obsluhu
  • Automatický provoz
  • Podávací zařízení s automatickou regulací
  • Snadné seřizování
  • Snadná vizuální kontrola
  • Možnost řešení bez suterénu

Popis stroje
Stroj tvoří masivní konstrukce z odlitků. Na vpádu je skleněný válec s čidly (stromečky) pro regulaci podávání. V horní části skříně je podávací zařízení s automatickou regulací výkonu. Hlavní částí jsou mlecí válce. Pod válci jsou kartáče k čištění povrchu válců. Převod mezi válci je ozubenými koly. Pohon může být plochým řemenem od transmise nebo klínovými řemeny od vlastního pohonu. V čele jsou umístěny ovládací prvky stranového a centrálního skládání.
Rozměry a hmotnost (MSP1, MSP1H, MSP1HV, MSP1P)
VálceHmotnost (kg)
Ø
délka
Obestavěný prostor (m3)
nettobrutto
2506002,622502480
8003,025502830
10003,528503130
12504,032003531
3006002,625502780
8003,029003180
10003,532503530
Údaje pro elektroinstalaci
Stolice MSP1
pokud není pohon válců od transmise, má každý pár vlastní elektromotor Do svorkovnic umístěných na obou
stranách stolice je nutno přivést stejnosměrný proud 24 V, 0,2 A (pro každý pár válců)
Stolice MSP1H
pohon válců - viz MSP1 Do svorkovnic umístěných na obou stranách stolice je nutno přivést stejnosměrný proud
24 V, 1 A (pro každý pár válců)
Stolice MSP1HV
pohon válců - viz. MSP1 Do svorkovnice umístěné na boku stolice, kde je rozvaděč, se přivede kabel: 4 žíly s napětím 380 V, (pro motor 0,55 kW), 2 žíly pro napětí 220 V, (pro napájení rozvaděče) a 2 žíly pro signalizaci poruch.
Přívod je společný pro oba páry válců.
Údaje pro aspiraci
Pro mletí pšenice
na 1m délky válců 8 m3/min. vzduchu, tlaková ztráta 140 Pa
Pro mletí žita
na 1m délky válců 10 m3/min. vzduchu, tlaková ztráta 200 Pa
Galerie
Návrat na obsah