MLECÍ VALCOVÁ STOLICE MSAP2 - ŠENOVKA

Přejít na obsah
MLÝNSKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ
Mlecí válcová stolice MSAP2 ( M 4 )
Používá se na mletí suchých, sypkých materiálů, hlavně k mletí obilí ve mlýnech a ke šrotování krmiv, případně čistírenských odpadů. Využití je možné i k mletí kukuřice, rýže, křídy, některých druhů koření a chemických produktů. Mlecími orgány stolice jsou dva válce, které se otáčejí proti sobě různou obvodovou rychlostí. Válce jsou podle účelu rýhované nebo hladké (matované).

Intenzita a kvalita rozemílání je závislá na volbě povrchu válců, zejména rýhování (hustota, sklon, úhly rýh), vzájemné poloze rýh obou válců (ostří na ostří, ostří na hřbet, hřbet na hřbet). Další závislost je na předstihu válců (rozdíl otáček), na obvodové rychlosti válců, na množství přiváděného meliva a na tlaku pohyblivého válce na válec pevný. Důležitým regulačním prvkem je skládání válců, které slouží k nastavení základní polohy pohyblivého válce a mlecí spáry. Po nastavení ručními regulačními prvky je provoz plně automatický.

Ovládání je řešeno tlakovým vzduchem z centrálního zdroje. Přítlak pohyblivého válce na pevný je rovněž řešen pneumaticky a je lehce měnitelný regulátorem tlaku. Zarukování a vyrukování během provozu je automatické. Zarukování nastane při dostatečné zásobě meliva na vpádu vlivem tyčové kapacitní sondy. Vyrukování nastane při poklesu zásoby meliva na minimum. K vyrukování dojde rovněž v případě zamletí vlivem kapacitní sondy umístěné pod válci. Při vyprázdnění prostoru pod válci dojde k automatickému zarukování. Podávací zařízení je dvouválečkové a zajišťuje rovnoměrný přívod meliva mezi válce. Pro těžce sypké materiály se montuje místo zadního válečku rozhrnovací šnek.

Výkon stolice je udržován v nastavitelném rozsahu elektronicky od tyčové sondy. Elektronický okruh vyhodnocuje množství přiváděného meliva a dle toho reguluje klapku nad válečky. Po seřízení je provoz zcela automatický a vhodný pro napojení na centrální řídící systém.

Rozemletý produkt lze odsávat pneudopravou přímo středem stolice.
Přednosti:
  • Plně automatický provoz
  • Snadné seřizování
  • Snadná vizuální kontrola
  • Přímé odsávání meliva

Popis stroje
Stroj tvoří masivní konstrukce z litiny. Na vpádu je sklenění nástavec s tyčovou sondou pro řízení provozu. V horní části skříně je podávací zařízení s automatickou regulací výkonu. Hlavní částí jsou mlecí válce, které jsou uloženy v dvouřadých soudečkových ložiskách s vysokou únosností a životností. Pod válci jsou kartáče k čištění povrchu válců. Dále je zde sonda proti zamletí. Převod mezi válci je ozubenými koly. Pohon může být klínovými řemeny nebo plochým řemenem. V čele jsou umístěny prvky stranového skládání a ovládací panel se signalizací.
Informace pro elektroinstalaci
Pokud není pohon válců od transmise, má každý pár válců vlastní elektromotor dle zatížení pasáže - určí technolog.

Přívod elektro pro automatickou regulaci a ovládání (mimo hlavní pohony) bude společný pro obě strany stolice a bude napojen na svorkovnici na té straně, kde je napojení přívodu tlakového vzduchu. Základní provedení je pro přívod proudu a napětí 400/230, 50 Hz s celkovým zatížením 1 kW. Jiné parametry proudu je nutno dodavateli oznámit (napětí, kmitočet).

V rámci projektu elektroinstalace řešit proudové transformátory pro indikace zatížení hlavních motorů. Transformátory dimenzovat individuálně dle maximálního přípustného proudu každého motoru. Z tohoto důvodu bude veden do svorkovnice každé strany stolice dvoužilový kabel.
Rozměry a hmotnost
Délka válců (mm)Obestavěný Prostor(m3) Hmotnost (kg)
netto
brutto
MSAP26002,625002840
8004,028003131
10004,630003483
Válce mají jednotný Ø250mm. Výkon 1200 - 7000 kg/1 m délky válců - určí technolog. Instalovaný výkon motorů 5,5 - 22 kW. Tlaková ztráta pneudopravy 1600 Pa.

Provozní tlak vzduchu v potrubí pro ovládání stolice 0.6 MPa, připojovací rozměr vzduchového potrubí pro ovládání - 3,8“.
Galerie
Návrat na obsah