VIBRAČNÍ VYTLOUKAČKA A PROSÉVAČKA - ŠENOVKA

Přejít na obsah
MLÝNSKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ
Vibrační vytloukačka a prosévačka VP, VV 2, VV 1
Vibrační vytloukačka se používá k zvýšení výtěžnosti mouk u šrotových pasáží při mletí obilovin. Rozmělňuje a součastně třídí na dvě frakce (propad a přepad) přiváděný sypký materiál o vlhkosti do 15%.

Vibrační prosévačka se používá pro obtížné prosévatelné sypké materiály, zejména pro tzv. mastné mouky o granulaci 16-630 um. Přiváděný materiál je v pracovní části stroje vrhán perutěmi proti síti. Tím dochází k rozmělnění materiálu a jeho prosévání. Prosévací plášť včetně skříně vibruje a tím zlepšuje účinnost stroje.
Prosévačka neprosévá lepivé materiály a materiály nestálého skupenství, které by mohli ve vnitřním prostoru prosévačky vytvořit lepivou směs.  
Přednosti:
  • Zvýšení výtěžnosti mouk bez rozšíření mlecích chodů
  • Široký sortiment sít
  • Zvýšená účinnost prosévaní
  • Dokonalé vyprazdňování stroje
  • Spolehlivý provoz, který nevyžaduje stálou obsluhu

Popis stroje
Rám je svařen z tenkostěnných profilů. Ve spodní části je na kyvné desce uložen elektromotor. Skříň má vnější a vnitřní plášť. Je uložena excentricky v ložiskových tělesech a koná tedy vibrační pohyb. Rotor má perutě s diagonálně uloženými křidélky pro posun materiálu. Řemenice a kotouč na protilehlé straně jsou vybaveny vyvažovacími segmenty.
Tabulka sít
Oko (µm)
Ø drátu (mm)
Volná plocha (%)
1600,137,9
1600,12530,9
5600,35537,9
6300,31544,4
8000,444,4
8000,537,5
9000,5637,9
10000,451
10000,544,4
11200,71037,9
12500,551
12500,63
44,4
25001,25
44,4
Typ strojeVýkon (kg/h)Příkon (kW)Hmotnost (kg)
Obestavěný prostor (m3)
nettobrutto
VV 220007,55487121,5
VV 110005,5536700
1,5
VP6005,5538702
1,5
Přívod elektrického proudu 400/230 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutno oznámit výrobci.
Galerie
Návrat na obsah