ROVINNÉ VYSÉVAČE RQV 417-617-622 - ŠENOVKA

Přejít na obsah
MLÝNSKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ
Rovinné vysévače RQV 417,617,622
Rovinné vysévače se používají ve mlýnech na obilí ke třídění meliva, které probíhá na soustavě vodorovně uložených sít ve vysévacích rámech, zasunutých do skříně vysévače. Rotující závaží ve středu skříně, která je zavěšená na laminátových tyčích, vyvolává její krouživý pohyb a způsobuje posun meliva za současného prosévání a třídění podle zrnitosti. Čištění vlastního síta a sběrného dna rámu zajišťují čistící elementy, jejichž pohyb je odvozen od pohybu vysévače. Použití na jiné materiály není ověřeno a je možné jen po konzultaci s výrobcem.
Přednosti:
  • Vysévací rámy s deseti kanály umožňují realizovat paralelní vedení až na čtyřech vysévacích skupinách a v oblasti dělených schémat vysévací díl (sloupec vysévacích rámů) rozdělit po stránce technologické až na tři samostatné díly. Velká variabilnost ve vedení produktu umožňuje pracovat s vysokým měrným zatížením čisté vysévací plochy a se zvýšenou účinností prosévání
  • Široký sortiment sít
  • Stroj nevyžaduje trvalou obsluhu

Popis stroje
Vysévač je složen ze střední skříně s pohonem, dvou krajních skříní s vysévacími rámy a bočních nosných traverz opatřených závěsy pro laminátové tyče.

Rotační závaží ve středu vysévače tvoří dvojice nevývažků, jejichž vzájemným natočením se mění poloha těžiště a tím velikost odstředivé budící síly.

Sloupce vysévacích rámů jsou upnuty stahovacími mechanizmy, které při ovládání z čela skříně posunují ve vertikálním směru vpádové rámy. Vysévací díly jsou navíc ve skříni fixovány pomocí klínů, které plní svoji funkci při utažení středních upínek dveří.

Vlastní vysévací rámy i vkládací rámy síta jsou dřevěné s umakartovým povrchem. Rámky síta jsou zespodu opatřeny pletivem, po kterém se pohybují oklepávače, dle druhu potahu buď z plastické hmoty nebo textilní. Vysévací rámy jsou opatřeny sběrnými dny čištěnými plastovými stěrači.
Technická data
Typ vysévačeRQV 617
RQV 417
RQV 622
Počet vysévacích dílů646
Počet sít v jednom vysévacím díle171722
Čistá vysévací plocha (m2)
Jednoho síta
0,3
Jednoho vysévacího dílu
5,15,16,6
Celého stroje
30,620,439,6
Hmotnost stroje (kg) 1)
320024003700
Počet otáček (min-1)
220
Průměr kroužení (mm)60-70
Příkon elektromotoru (kW)
4 4)
3 5)
4 4)
Výkon jednoho Dílu (kg .h-1)
1S pšeničný
45005500
3S pšeničný
30003500
Měrné zatížení čisté vysévací plochy pšeničného Mlýna (kg.m-2) za 24 hodin1600-2200
Poznámky:

  1. Hmotnost stroje je uvedena bez příslušenství, představuje pouze hmotu zavěšenou na laminátových tyčích
  2. Výkon na prvním pšeničném šrotě (1S) je uváděn při vlhkosti meliva maximálně 16% a pro rozdělení na 6 frakcí (4 přepady a 2 propady)
  3. Hodnota výkonu na třetím šrotě pšeničném (3S) je pouze orientační, neboť je do značné míry závislá na granulaci produktu
  4. Elektromotor 4 kW, 960 ot./min, IP 54
  5. Elektromotor 3 kW, 950 ot./min, IP 54

Přívod elektrického proudu 400/230 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutno oznámit výrobci.
Galerie
Návrat na obsah