ČISTIČKA KRUPIC CK - ŠENOVKA

Přejít na obsah
MLÝNSKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ
Čistička krupic CK 216, 416
Používá se k třídění a čištění suchých, sypkých materiálů na základě rozdílné granulace, specifické hmotnosti a vznosných vlastností, pomocím sít a proudu vzduchu. Hlavní použití je v obilných mlýnech pro čištění krupic. Po úpravě je možno čističku použít pro jiné suroviny, např. pro třídění pohanky apod..

Materiál je přiváděn do vpádové skříňky, kde dojde k jeho rozprostření po celé šířce síta. Pohyb materiálu po sítech je způsoben sklonem a kmitavým pohybem žejbra. Sítem propadávají v jednotlivých komůrkách specificky těžší jaderné částice.Částice nadlehčované a rozměrově větší procházejí po sítech do přepadu. Nejlehčí částice jsou vzduchem odnášeny do aspiračního zařízení (filtru). Čistota propadů se řídí hustotou sít a regulací rychlosti proudícího vzduchu.
Přednosti:
 • Spolehlivý provoz , který nevyžaduje stálou obsluhu
 • Snadná vizuální kontrola provozu a funkce
 • Snadná regulace účinnosti čištění
 • Snadná montáž
Popis stroje
 • Stojan je svařovaná ocelová konstrukce.
 • Aspirační a vpádová skříň tvoří svařovaný celek. Vpádová skříň má automatickou regulaci přívodu materiálu na síta. Aspirační skříň má dva samostatné vzduchové kanály. Každý kanál je rozdělen na 12 komor. Každá komora má svůj regulační ventil pro regulaci intenzity proudu vzduchu.Pro kontrolu seřízení jsou zde okénka.Ve středu aspirační skříně je osvětlovací kanál.
 • Žejbra jsou volně zavěšené rámy. Ve vodicích lištách jsou zasunuty dvě sady rámečků se síty nad sebou. Rámečky se síty mají kartáčové čištění. V jednom žejbru je zasunuto osm rámečků. Dolní nebo horní rámečky je možno vysouvat samostatně.
 • Žlab pro svod propadů je zavěšen na ocelových listových pružinách. Žlab je rozdělen po délce do dvou sběrných kanálů. Pomocí klapek je možno krupici pouštět do jednoho, nebo druhého kanálu. Výpady propadů jsou na straně výpadu přepadů. V případě požadavku mohou být na straně opačné - na straně vpádu, nebo prostřídány.
 • Výpadové skříně přepadů umožňují oddělit přepady horních a dolních rámečků, nebo je vést společně.
 • Pohon žejber je elektromotorem uložených ve stojanu na straně vpádu. Přenos síly na předlohu s výstředníky je klínovými řemeny.
 • Osvětlení vnitřní části stroje je zářivkami.
Technická data
Výkon určí technolog dle tříděného materiálu
JednotkaCK 216
CK 416
Výkon pro hrubou krupici
t/h
1,83,6
Množství vzduchu
m3/min.
50100
Tlaková ztráta
Pa
350350
Elektromotor
kW
1,11,1
Hmotnost netto
kg
7401520
Hmotnost brutto
kg
11402110
Obestavěný prostor
m3
5,59,2
Dynamický součinitel
-1,31,3
Galerie
Návrat na obsah