MLECÍ VALCE - ŠENOVKA

Přejít na obsah
MLÝNSKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ
Mlecí válce

Technické provedení
 • polotovary válců jsou vyráběny v moderních slévárnách technologií odstředivého lití
 • provedení hřídelí se provádí přesným nalisováním čepů každý válec je dynamicky vyvažován s ohledem na provozní otáčky
 • použitý otestovaný materiál, speciální šedá litina, díky svým vlastnostem umožňuje garanci následujících parametrů:
 • tvrdost povrchové vrstvy 47-52 HRc pro válce s hladkým nebo matovaným povrchem
 • tvrdost povrchová vrstvy 50-55 HRc pro válce určené k rýhování
 • hloubka zákalu je zaručena v rozmezí 15-25 mm od povrchu odpracovaného válce
Zkoušení a ověření
Proces výroby mlecích válců je průběžně monitorován a kontrolován s využitím moderních analytických postupů a vyhodnocení. Zvláštní pozornost je soustředěna na měření tvrdosti. Na každém válci je provedeno celkem 6 kontrolních měření na čelech válce a 9 měření na povrchu válce. Tvrdoměr při měřeních automaticky zaznamenává a vyhodnocuje tvrdost v několika jednotkách se vzájemným převodem, počet měření, střední hodnotu měření, maximální a minimální hodnotu měření. Graficky znázorňuje průběhy měření a toleranční pole naměřených hodnot. Ke každému mlecímu válci jsou naměřené hodnoty zaznamenány.

Rozměry
Běžně se vyrábí válce

 • Ø220mm s délkami od 500 do 1250mm
 • Ø250mm s délkami od 500 do 1500mm
 • Ø300mm s délkami od 500 do 1500mm
 • atypické průměry válců ( od 150 do 400 mm)
Povrch válců
 • hladké válce - povrch válce - povrch matovaný, zdrsněný
 • bombírované válce
 • válce připravené k rýhování - povrch lesklý
 • rýhované válce - na povrchu jsou vytvořené rýhy, jejichž hustota, tvar a sklon se přizpůsobují mlecímu chodu
Výroba
 • jsme strojově a technicky plně soběstační k výrobě mlecích válců ( soustruhy, horizontální lis, hrotová bruska, frézka, rýhovací stroje)

Galerie
Návrat na obsah