ROVINNÝ VYSÉVAČ RQV 214 - ŠENOVKA

Přejít na obsah
MLÝNSKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ
Rovinný vysévač RQV 214
Vysévač RQV 214 se používá ve mlýnech na obilí ke třídění meliva. Použití na jiné materiály není ověřeno a musí být konzultováno s výrobcem. Třídění probíhá na soustavě vodorovně uložených sít ve vysévacích rámech, upnutých ve skříni vysévače. Excentrické rotující závaží ve středu skříně, která je zavěšena na laminátových tyčích, vyvolává její krouživý pohyb a způsobuje posun meliva po sítech za současného prosévaní a třídění podle zrnitosti. Čištění dna rámu a vlastního síta zajišťují čistící elementy, jejichž pohyb je odvozen od pohybu vysévače.
Přednosti:
  • Vysévací rámy s deseti kanály umožňují široké uplatnění paralelního vedení meliva po sítech i značnou variabilitu dělených schémat
  • Velmi malá zastavěná plocha vzhledem k technologickým možnostem i výkonu

Popis stroje
Kostru stroje tvoří svařovaná konstrukce složená ze dvou vodorovných rámů, spojených čtyřmi svislými nosníky, v jejichž středu jsou umístěny upínací příložky pro uchycení závěsných laminátových tyčí. Rotující závaží je uložené ve dvou valivých ložiskách. Pro přesnější dovážení slouží přívažky, které se upevňují do závaží pomocí šroubů a matic.

Poháněcí elektromotor je uchycen na nosníku, jehož posunem se napíná zakrytý řemenový převod. Oba sloupce vysévacích rámů jsou upnuty dvojicemi stahovacích šroubů s čočkovitou dosedací plochou, která umožňuje při nerovnoměrném stahování mírné naklopení vpádového rámu. Rámky síta jsou zespodu opatřeny pletivem, po kterém se pohybují oklepávače, dle potahu buď z plastické hmoty nebo textilní. Vysévací rámy jsou opatřeny sběrnými dny, čištěnými plastovými stěračem.
Technická data
Čistá vysévací plocha (m2)
Otáčky stroje (min-1)Průměr kroužení (mm)Příkon elektromotoru (kW)Hmotnost stroje
(kg) 1)
Jednoho sítaVysévacího dílu
Celého stroje
0,34,28,421260-701,5900
Poznámky:
Přívod elektrického proudu 400/230 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutné oznámit výrobci.

1) Hmotnost stroje je uvedena bez příslušenství, představuje pouze hmotu zavěšenou na laminátových tyčích.
Technologické parametry
Schéma
Výkon 1S pšeničný (kg.h-1)
01.14
3500
11.14 - horní část
2200
10.14 - horní část
1500
Výkon na prvním šrote pšeničném (1S) je uváděn při vlhkosti meliva max. 16%.
Galerie
Návrat na obsah