OHEBNÉ SPIRÁLOVÉ DOPRAVNÍKY OSD - ŠENOVKA

Přejít na obsah
DOPRAVNÍKY, DOPRAVNÍ CESTY
Ohebné spirálové dopravníky OSD 40, 50, 75, 100
Ohebné spirálové dopravníky jsou určeny pro přepravu a dávkování suchých sypkých práškových a zrnitých látek (velikost zrn max.15 mm) z násypek, vyprazdňovacích zařízení obřích vaků nebo sudů, mixérů, zásobníků a jiných kontejnerů do mezizásobníků, balících strojů nebo jiných procesních zařízení. Najdou využití téměř ve všech průmyslových odvětvích a to především v průmyslu potravinářském, chemickém, farmaceutickém, papírenském a stavebním. Technické řešení umožňuje přepravovat sypký materiál horizontálně, vertikálně nebo v libovolném úhlu sklonu s minimálními požadavky na prostor a s nízkými transportními náklady.
Přednosti:
  • Prachotěsné provedení
  • Minimální požadavky na prostor
  • Variabilnost při umísťování
  • Nízká hmotnost

Popis stroje
Ohebné spirálové dopravníky jsou konstruovány jako prachotěsné s možností ohebného uspořádání ve vodorovné a svislé rovině. Jsou řešeny stavebnicově.
Jsou sestaveny z dílů patrných obrázků:

1- pohon, 2- výpad (šikmý, přímí, obdélníkový), 3- vpád (šikmý, přímí, obdélníkový, sací koš), 4- ohebná dopravní trubka, 5- spirála, 6- ohebná vnitřní trubka, 7- koncové uložení, 8- stahovací objímky.
Pohon (1) je připevněn vždy na přírubu výpadu (2) pomocí šroubů. Tvoří ho buď samostatný elektromotor nebo elektromotor s převodovkou a těsnící přepážka.

Výpad (2) je svařen z ocelových trubek a plechů. Provedení šikmé je konstruováno jako univerzální pro horizontální i vertikální použití. Provedení přímé je určeno pouze pro horizontální umístění. Provedení obdélníkové je možné umístit vertikálně a horizontálně. Hrdlo výpadu lze upevnit např. na hrdlo zásobníku přímo pomocí spojovací objímky a těsnění (provedení šikmé a přímé), pomocí šroubů a těsnění (provedení obdélníkové) nebo přes mezikus zkonstruovaný podle hrdla zásobníku. Rovněž lze hrdlo výpadu připevnit hrdlo s výpadovým rukávem. Druhé hrdlo je buď zaslepeno nebo je na něj připevněn detektor ucpání hrdla. Na straně pohonu je příruba pro jeho upevnění.

Vpád (3) je rovněž svařen z ocelových trubek a plechů ve čtyřech provedeních (šikmém, přímém, obdélníkovém nebo jako sací koš). Provedení šikmé a obdélníkové lze umístit horizontálně i se sklonem, přímé pouze horizontálně. Nevyužité hrdlo je zaslepeno. Sací koš lze zasunout přímo do materiálu ( např. ocelového bubnu zásobníku).
Ohebná dopravní trubka (4) je z otěruvzdorné plastické hmoty chemicky odolné vhodné pro přímý styk s potravinami. S vpádem a výpadem je spojena pomocí ocelových stahovacích objímek s těsněním (8).

Dopravní spirála (5) je volena podle druhu dopravovaného materiálu z drátu s kruhovým nebo obdélníkovým průřezem. Použitý materiál je ocel nebo nerezavějící ocel. S hřídelí pohonu je spojena pomocí unašeče a příložek se šrouby. Volný konec je uložen v koncovém ložisku (7).

Ohebná vnitřní trubka (6) slouží ke snížení středového propadu některých druhů materiálů u dopravníků s větší světlostí. Je z plastické hmoty chemicky odolné vhodné pro přímí styk s potravinami.
Parametry
Délka dopravníku L
max. 12m
Ohebná dopravní trubka
otěruvzdorná plastická hmota chemicky odolná vhodná pro přímí styk s potravinami
Spirála
průřez drátu -  obdélníkový materiál: ocel, případně nerez
Příkon
0,37 –4 kW (dle dopravovaného materiálu, světlosti a délky)
Otáčky spirály
cca 300 ot/min
Měrná hmotnost dopravovaného matmax. 1400 kg/m3
Granulace dopravovaného materiálu
max. 15mm
Elektromotor
400 V, 50 Hz
Krytí
IP 54
Technická data
Výkonová řada je tvořena čtyřmi velikostmi podle použité světlosti ohebných dopravních trubek:
Technická data
Typ dopravníku
OSD 40
OSD 50OSD 75OSD 100
Světlost dopravní trubky (mm)
405075100
Max. výkon (m3/hod) *
2,55913
Min. poloměr ohybu R(m)
1,51,72,53,0
* Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a kalkulované na objem. hmotnost 700-750 kg/m3.. Ve skutečnosti jsou značně závislé na druhu dopravovaného materiálu a prostorovém uspořádání dopravníku. Je proto nutné provést odzkoušení s konkrétním materiálem, pro který bude dopravník použit.

Možné způsoby instalace:


Galerie
Návrat na obsah