ELEVATOR DVOJITÝ - ŠENOVKA

Přejít na obsah
DOPRAVNÍKY, DOPRAVNÍ CESTY
Elevátor dvojitý EK 2
Dvojité korečkové elevátory ( tzn. elevátory se dvěmi dopravními šachtami ) se využívají především tam, kde potřebujeme dva elevátory, avšak nemáme dostatek potřebného prostoru pro jejich instalaci. Stejně jako u klasických jednošachtových elevátorů, tyto dopravníky pracují jako zvedací zařízení s odstředivím vyprazdňováním korečků. Používají se k dopravě obilí a jiných drobných a suchých materiálů ve svislém směru zdola nahoru. Dopravovat nelze materiály, které se vyznačují přilnavostí, lepkavostí, nebo by způsobovaly korozi kovových částí elevátoru. Dopravovaný materiál padá vpádovým nástavkem do korečků nebo je korečky vybírán ze dna spodní hlavy a je unášen tažným pásem svisle nahoru, kde dojde k jeho vysypání do výpadového koše.
Přednosti:
 • Malý obstavěný prostor
 • Spolehlivý provoz, který nevyžaduje stálou obsluhu
 • Nízká spotřeba elektrické energie
 • Snadná montáž
 • výkonové parametry lze upravit dle požadavku zákazníka

Popis stroje
Elevátor korečkový je složen z těchto částí:

 • spodní zdvojená hlava s napínáním
 • horní zdvojená hlava
 • šachta double (počet dle výšky)
 • šachta double montážní (1 ks)
 • 1x pohon
 • popruh a korečky
 • otáčková sonda
Vzduchotechnické parametry pro jednotlivé šachty
typparametrAspirační hrdlo
nad spodní hlavou
Aspirační hrdlo
pod horní hlavou
EK 100Odsávané množství vzduchu
m3.s-1
0,150,14
Tlaková ztráta na sacím hrdle
Pa200150
Koncentrace pevných škodlivin na sacím hrdle
kg.m-3
0,4 - 1,90,2 - 1,5
EK 155Odsávané množství vzduchu
m3.s-1
0,170,16
Tlaková ztráta na sacím hrdle
Pa400300
Koncentrace pevných škodlivin na sacím hrdle
kg.m-3
0,4 - 1,90,2 - 1,5
Technická data
Dopravní výška elevátoru (m)EK 2
100155
Příkon (kW)do 202,24
do 25
2,24
do 30
-7,5
do 35
-7,5
do 40
--
do 55
--
Výkon (t.h-1)
mouka (500 kg/m3)


obilí (750 kg/m3)

Galerie
Návrat na obsah