TRIÉROVÉ STANICE - ŠENOVKA

Přejít na obsah
PŘÍJEM A ČISTÍCÍ STROJE
Trierové stanice
Triérové stanice se používají zejména v čistících stanicích na osiva, v čistírnách mlýnů na obilí a v linkách na třídění sladovnického ječmene. Slouží k vybírání příměsí a nečistot, které se tvarem a délkou liší od obilí.

V čistícím procesu se triérové stanice zařazují za stroj, který odsazuje mimo jiné zejména kaménky. Vybírání se děje ve válcích, které mají důlkované pláště. Přiváděné obilí padá do válce. Otáčením se do důlků nabírají kratší částice, které jsou vynášeny po obvodě do nastaveného žlabu a jsou dopraveny k výpadu. Delší částice, které nezapadnou do důlků, nebo se při otáčení válce vlivem své délky převáží a spadnou zpět, zůstávají ve válci a jsou dopraveny k výpadu. Při vybírání menších příměsí (půlky zrn, semena plevelů apod.) zůstává zrno na dnu rotujícího bubnu a příměsi jsou vynášeny. Při vybírání delších a větších příměsí (oves, námel, kukuřice apod.) zůstávají příměsi na dnu a zrno je vyneseno.

Podle funkce se pláště trierů označují následovně:

 • vybíraní delších a větších příměsí
 • vybírání kratších příměsí
 • kontrolní vybírání delších a kratších příměsí (prodloužená část pláště A)
 • kontrolní vybírání kratších příměsí (prodloužená část pláště B)
 • Vyráběné jsou stanice v následujících sestavách: B, AB, BD, ACBD
Přednosti:
 • Spolehlivý provoz, který nevyžaduje stálou obsluhu
 • Snadná vizuální kontrola provozu a funkce
 • Snadná regulace účinnosti vybírání při různých odrůdách obilí
 • Snadná montáž

Popis stroje
Stroj je celokovový a má tyto části:

 • Litinové vpády, ve kterých jsou uloženy hřídele válců. Výpady mají zařízení pro ruční odběr vzorků. Vpády a výpady mají skleněné průzory
 • Středy trierových válců - hřídel se žlabem a šnekem. Poloha žlabu je nastavitelná během provozu a je ukazována na číselníku
 • Důlkovaný plášť
 • Stojan
 • Pohon
Doporučené důlkování válců
Druh obilíPlášť A,AC (mm)
Plášť B
Kontrolní část D (mm)
Bez kontrolní části D
(mm)

S kontrolní částí D
(mm)

Pšenice
9,5-10,5
5,00-5,25
5,25-5,50
4,50-4,75
Žito
10,0-11,0
4,75-5,00
5,00-5,25
4,50-4,75
Ječmen-6,5
6,755,00-5,25
Trierové stanice se vyrábějí ve dvou velikostech:

 • průměr válců je jednotný 710 mm
 • délka válců je dle výkonu 1700 mm – 2 až 4 t.h-1, 2500 mm – 5 až 8 t.h-1
Technická data
Typ stroje
Výkon
(t.h-1)
Elektromotor
(kW)
AspiraceHmotnostObestavěný
prostor (m3)
Množství vzduchu
(m3.min-1)
Tlak. ztráta (Pa)
Netto (kg)
Brutto (kg)
B 7117
2-4
1,1
12
196
72010003,9
B 7125
5-8
1,5
12
245
89012505,1
AB 71172-41,5
12
245151018906,0
AB 7125
5-8
2,2
12
294
168021707,9
BD 7117
2-4
1,1
12
196
89012204,6
BD 7125
5-8
1,5
12
245
106014405,8
ACBD 7117
2-4
1,5
12
245
178022607,3
ACBD 71255-82,2
12
294195025409,2
Výkon je stanoven pro pšenici o měrné hmotnosti 750 kg.m3

Poznámka: přívod proudu 380/220 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutné oznámit dodavateli. Výkon se rozumí pro pšenici a vlhkosti do 15%. Aspirace se řeší připojením na centrální aspiraci.
Galerie
Návrat na obsah