PŘEDČISTÍRENSKÝ SÍTOVÝ TŘIDIČ PSVT(R)50 - ŠENOVKA

Přejít na obsah
PŘÍJEM A ČISTÍCÍ STROJE
Sítový třídič předčistírenský PSVT (R) 50
Čištění a třídění zrnitých suchých, sypkých materiálů na soustavě sít (drobné nečistoty, hrubé nečistoty) a čištění proudem vzduchu v aspirační skříni (prachové částice, lehké polétavé nečistoty). V případě, že je třídíč osazen aspirační skříní s recirkulací, zařízení pracuje s uzavřeným okruhem čistícího vzduchu s omezenou potřebou výměny vzduchu z okolí stroje. Použití zejména v mlýnských předčistírnách. Je však vhodné i do jiných provozů, kde je nutností třídění a čištění zrnitých materiálů od jemných i hrubých příměsí a nečistot.
Přednosti:
  • Nízká spotřeba elektrické energie
  • Uzavřený okruh čistícího vzduchu
  • Snadno vyměnitelná síta
  • Odsazování tří druhů odpadů o značně rozdílné objemové hmotnosti
  • Spolehlivý provoz, který nevyžaduje obsluhu
  • Snadná vizuální kontrola funkce stroje
  • Jednoduché seřízení - úhel sklonu sít, úhel vrhu (úhel sklonu vibrátoru), amplitudu kmitů i intenzitu cirkulace čistícího vzduchu v aspirační skříni lze snadno nastavit dle požadavku uživatele

Popis stroje
Sítový třídič předčistírenský je zařízení, které sestává z vlastního sítového třídiče typu PSVT 50 a aspirační skříně typu AS 7 s vestavěným permanentním magnetem k zachycování feromagnetických nečistot. Sítový třídič PSVT 50 je tvořen rámem, vpádovou a výpadovou komorou a přímočaře kmitající skříní, pružně zavěšené na rámu, ve které jsou umístěna síta z děrovaného plechu (horní) a drátěné tkaniny, případně plného plechu (dolní).Budičem kmitů je dvojice příložných vibrátorů.

Aspirační skříň AR (recirkulační) je stroj pracující s vlastním uzavřeným okruhem vzduchu. Vpád má přímé napojení na výpad ze sítového třídiče. Sestává z magnetické desky, aspirační komory s regulací intenzity čištění, odlučovací komory se šnekem a těsnícím ústrojím, zabudovaného ventilátoru se vzduchovým kanálem a výpadu očištěného zrna s těsnící klapkou s protizávažím.
Technická data
výkon zařízení30-60 t.h-1 (dle druhu materiálu a stupně znečištění)
příkonsítový třídič
2 x 0,55 kW - vibrátory
aspir. Skříň s recirkulací4 kW – ventilátor
0,55 kW – šnek , těsnící ústrojí
množství aspiračního vzduchu
10 m3.min-1
obměna vzduchu v recirkulacimax. 10%
hmotnost netto1070 kg
hmotnost brutto1600 kg
obestavěný prostor
11 m3
horní síto (A)
děrovaný plech
Ø10 mm, Ø12 mm, Ø15 mm
spodní síto (C)
drátěná tkanina z plného plechu
1,8 x 1,8 mm, 2x2 mm, 2,24 x 2,24 mm
základní osazení
síto A
děrovaný plech
Ø15 mm
síto C
drátěná tkanina
2 x 2 mm
vpádové hrdloØ219 mm
výpad čistého produktu200 x 998 mm
výpad drobných nečistot (písku)Ø152 mm
výpady hrubých nečistot2 x Ø219 mm
výpad prachů a polétavých nečistotØ152 mm
aspirační hrdlo na aspirační skříniØ100 mm
Galerie
Návrat na obsah