PŘEDČISTÍRENSKÝ SÍTOVÝ TŘÍDIČ PSRVS - ŠENOVKA

Přejít na obsah
PŘÍJEM A ČISTÍCÍ STROJE
Předčistírenský sítový třídič PSRVS 2020
Sítový třídič PSRVS 2020 se používá k čištění a třídění zrnitých suchých, sypkých materiálů na soustavě sít, na tři frakce. Použití je zejména v silech a mlýnských předčistírnách. Je však vhodný i do jiných provozů, kde je nutností třídění a čištění zrnitých materiálů od jemných i hrubých příměsí a nečistot. Je však vhodný i do jiných provozů, kde je nutností třídění a čištění zrnitých materiálů od jemných i hrubých příměsí a nečistot.
Přednosti:
  • Nízká spotřeba elektrické energie
  • Uzavřený okruh čistícího vzduchu
  • Snadno vyměnitelná síta
  • Odsazování tří druhů odpadů o značně rozdílné objemové hmotnosti
  • Spolehlivý provoz, který nevyžaduje obsluhu
  • Snadná vizuální kontrola funkce stroje
  • Jednoduché seřízení - úhel sklonu sít, úhel vrhu (úhel sklonu vibrátoru), amplitudu kmitů i intenzitu cirkulace čistícího vzduchu v aspirační skříni lze snadno nastavit dle požadavku uživatele

Popis stroje
Předčistírenský sítový třídič je zařízení, které sestává z vlastního sítového třídiče typu PSRVS 2020 a dvou aspiračních skříní typu AS 7, či recirkulačních REC AR3 ( DUAL BOX) s vestavěným permanentním magnetem k zachycování feromagnetických nečistot.

Sítový třídič PSRVS 2020 je tvořen samostatným vpádem rozdělujícím tříděný produkt do dvou samostatně třídících skříní,rámem, dvěma vpádovými a výpadovými komorami a přímočaře kmitající skříní, která je pružně zavěšená na rámu. Ve skříni jsou umístěny síta z děrovaného plechu (horní) a drátěné tkaniny. Zdrojem kmitavého pohybu skříně jsou dva vibrátory na bocích skříně, která je ve stojanu uložena na mohutných tlumičích – silentblocích.

Níže uvedené výkonové parametry jsou platné pro mlýnské předčistírny a čistírny obilí. Při instalaci na obilní sila jsou výkonové parametry samozřejmě vyšší, jelikož stupěň čištění je hrubší.
Technická data

Předčistírna
Čistírna
Výkon zařízení  - PSRVS 2020
 120 t/hod30 t/hod
Výkon zařízení - PSRVS 1030
80 t/hod
25 t/hod
Příkon - vibrátory
2 x 1,1 kW
Otáčky
940 ot/min
Jmenovitý proud
2 x 2,8 A
Vpádové hrdloØ  273 mm
Hmotnost
1185 kg
Ke stažení


PSRVS 2020 (651.3 KB)

PSRVS 1030 (651.3 KB)

Galerie
Návrat na obsah