JEDNODÍLNÝ ROVINNÝ VYSÉVAČ KB - ŠENOVKA

Přejít na obsah
PŘÍJEM A ČISTÍCÍ STROJE
Jednodílný rovinný vysévač KB 14006.1
Vysévač se používá v čistírnách obilných mlýnů pro kalibraci zrna, pro kontrolu čistoty zrna před prvním šrotem a pro třídění čistírenských odpadů. Po konzultaci s výrobcem lze stroj použít v některých odvětvích chemického průmyslu na třídění sypkých materiálů při maximální vlhkosti 15%. Třídění probíhá na soustavě vodorovně uložených sít ve vysévacích rámech zasunutých do skříně vysévače. Rotující závaží ve spodní části skříně, zavěšené na laminátových tyčích, vyvolává její krouživý pohyb a způsobuje posun tříděného materiálu po sítech, čištěných pryžovými koulemi.
Přednosti:
  • Velmi malá závěsná výška
  • Maximální využití půdorysných rozměrů
  • Široký sortiment sít

Popis stroje
Skříň vysévače tvoří nosný rám, na jehož dolní základnu je připevněn pohon, na horní základnu skříň s bočními kanály. Další kanály obsahují vpádové a výpadové dveře. Pohon se skládá z vyoseného závaží s vyjímatelnými přívažky, uloženého ve válečkových ložiskách a hnaného řemenovým převodem od elektromotoru uchyceného na traverze nosného rámu.

Vysévací rám se skládá ze sběrného rámu se dnem, přepadového nástavku a vkládacího rámečku se sítem a pryžovými koulemi na drátěném mezidnu. Pryžové koule lze nahradit textilními nebo plastovými oklepávači.

Stroj se zavěšuje na dostatečně tuhou stropní konstrukci nebo na stojan dodávaný na zvláštní objednávku.
Technická data
Počet sít
6
Čistá vysévací plocha (m2)
1 síto:
0,303
Celý stroj:
1,818
Hmotnost stroje (kg)
550 1)
Počet otáček (n.min-1)
216
Průměr kroužení (mm)
70
Příkon elektromotoru (kW)
0,75
Výkon při kalibraci pšenice (t.h-1)
4
Množství vzduchu pro aspiraci (m3.min-1)
4 - 5
Tlaková ztráta (Pa)
98 - 147
1) Hmotnost stroje je uvedena bez příslušenství, představuje pouze hmotu zavěšenou na laminátových tyčích. Hmotnost příslušenství je 44 kg, hmotnost stojanu pro zavěšení stroje 238 kg.
Galerie
Návrat na obsah