INTENZIVNÍ NAKRÁPĚČ - ŠENOVKA

Přejít na obsah
PŘÍJEM A ČISTÍCÍ STROJE
Intenzivní nakrápěč
Používá se v čistírnách obilných mlýnů k vlhčení obalových vrstev zrna.Tím se docílí větší pružnosti slupky a sníží se její drolení do mouky. Přítomnost přiváděného obilí je snímána kapacitní sondou. Impulsem od sondy se otevře elektromagnetický ventil a voda začne proudit do stroje. Rotor ve válcovém plášti uvádí směs obilí a vody do vířivého pohybu a tím usnadní proniknutí vody do obalových vrstev zrna. Při přerušení přívodu obilí do stroje se přívod vody automaticky uzavře elektromagnetickým ventilem. Množství přiváděné vody se nastavuje ručním regulačním ventilem a průtokoměrem, umístěným na regulačním panelu. Správné seřízení umožní diagram. Vstupní vlhkost obilí je nutno ověřit laboratorně. Z diagramu snadno zjistíme, kolik procent vlhkosti do zrna přidáváme, jestliže známe výkon v t/hod. (dle automatické váhy) a průtok vody v l/hod. (dle průtokoměru).
Přednosti:
  • Vyšší výtěžnost kvalitních mouk
  • Spolehlivý provoz, který nevyžaduje stálou obsluhu
  • Snadná regulace vlhkosti zrna
  • Dokonalé a rovnoměrné zvlhčení slupky zrna
  • Rychlé vyhodnocení zvýšení vlhkosti zrna dle diagramu

Popis stroje
Hlavní částí je rotor s lopatkami a přívodem vody. V horní části stroje je vpádový nástavek s hradítkem, klapkou a mikrospínačem. Pod rotorem je na straně vpádu elektromotor. Stojan tvoří konstrukce z tenkostěnných profilů. Součástí dodávky je regulační panel s dvěma ručními ventily, elektromagnetickým ventilem a průtokoměrem. Regulační panel napojený na vodovodní síť není upevněn na stroji, montuje se na stěnu nebo na samostatnou konstrukci. Propojení se strojem se provede 1/2" trubkou.
Technická data
Typ stroje
Výkon pro pšenici (t/h)
Množství přidávané vody v %
Elektromotor
(kW)

Hmotnost (kg)
Obestavěný prostor
(m3)
nettobrutto
IN 15.7
4-7
0,2-1,5
5,5
391
619
1,5
IN 20.7
4-7
0,5-4
7,5454734
1,8
Přívod elektrického proudu 400/230 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutné oznámit dodavateli.Výkon se rozumí pro pšenici o specifické hmotnosti 750 kg/m3, tj. hektolitrové váze 75 kg/hl, a vlhkosti 14%. Aspirace není nutná.
Přívod elektrického proudu 400/230 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutné oznámit dodavateli.

  • Proti zanášení průtokoměru doporučujeme zařadit před regulační panel filtr (není součástí panelu).
  • Proti kolísání tlaku vody doporučujeme zařadit před regulační panel diferenční regulátor tlaku (není součástí panelu) nebo přivádět vodu z vyrovnávací nádrže umístěné minimálně 10 m nad panelem.

Minimální přetlak v potrubí před regulačním panelem je 0,1 MPa.
Návrat na obsah