STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBILOVIN


NOVINKY

18.07.2018

Výpadek funkčnosti mail. adres

Ve dnech 16.7. - 18.7. 2018 proběhl výpadek funkčnosti všech mailových adres. Objednávky, faktury a poptávky nebyly z tohoto důvodu zaregistrovány.
10.04.2017

Nový účet v Euro

Oznamujeme tímto, že jsme od 10.4.2017 zřídili nový účet pro platby v EURO
podrobnosti v sekci "Kontakty"
08.09.2016

Změna sídla společnosti

S účinností od 8.9.2016 mění firma své sídlo společnosti na adresu:
Š E N O V K A  spol. s r.o.
U Parku 44
533 21 Vysoké Chvojno
03.02.2016

Výročí

Firma slaví 15 let své existence
24.12.2015

Nový provoz

Oznamujeme zákazníkům, že od 1.3.2016 se stěhujeme do nového provozního areálu na adresu:
U Parku 44,
533 21 Vysoké Chvojno

KDE NÁS NAJDETE

 

 ŠENOVKA spol. s r.o.
  U Parku 44
  533 21 Vysoké Chvojno
  Czech Republic

Tel.  : +420 608 887 650

E-mail: senovka@senovka.cz
Trierové stanice

Triérové stanice se používají zejména v čistících stanicích na osiva, v čistírnách mlýnů na obilí a v linkách na třídění sladovnického ječmene. Slouží k vybírání příměsí a nečistot, které se tvarem a délkou liší od obilí.

V čistícím procesu se triérové stanice zařazují za stroj, který odsazuje mimo jiné zejména kaménky. Vybírání se děje ve válcích, které mají důlkované pláště. Přiváděné obilí padá do válce. Otáčením se do důlků nabírají kratší částice, které jsou vynášeny po obvodě do nastaveného žlabu a jsou dopraveny k výpadu. Delší částice, které nezapadnou do důlků, nebo se při otáčení válce vlivem své délky převáží a spadnou zpět, zůstávají ve válci a jsou dopraveny k výpadu. Při vybírání menších příměsí (půlky zrn, semena plevelů apod.) zůstává zrno na dnu rotujícího bubnu a příměsi jsou vynášeny. Při vybírání delších a větších příměsí (oves, námel, kukuřice apod.) zůstávají příměsi na dnu a zrno je vyneseno.

Podle funkce se pláště trierů označují následovně:
 • vybíraní delších a větších příměsí
 • vybírání kratších příměsí
 • kontrolní vybírání delších a kratších příměsí (prodloužená část pláště A)
 • kontrolní vybírání kratších příměsí (prodloužená část pláště B)

Vyráběné jsou stanice v následujících sestavách: B, AB, BD, ACBD.

Přednosti

 1. Spolehlivý provoz, který nevyžaduje stálou obsluhu.
 2. Snadná vizuální kontrola provozu a funkce.
 3. Snadná regulace účinnosti vybírání při různých odrůdách obilí.
 4. Snadná montáž.

Popis stroje

Stroj je celokovový a má tyto části:

 1. Litinové vpády, ve kterých jsou uloženy hřídele válců. Výpady mají zařízení pro ruční odběr vzorků. Vpády a výpady mají skleněné průzory.
 2. Středy trierových válců - hřídel se žlabem a šnekem. Poloha žlabu je nastavitelná během provozu a je ukazována na číselníku.
 3. Důlkovaný plášť.
 4. Stojan.
 5. Pohon.

Doporučené důlkování válců

Druh obilí Plášť A,AC (mm) Plášť B Kontrolní část D (mm)
Bez kontrolní části D (mm) S kontrolní částí D(mm)
Pšenice 9,5-10,5 5,00-5,25 5,25-5,50 4,50-4,75
Žito 10,0-11,0 4,75-5,00 5,00-5,25 4,50-4,75
Ječmen - 6,5 6,75 5,00-5,25

Trierové stanice se vyrábějí ve dvou velikostech:

 • průměr válců je jednotný 710 mm
 • délka válců je dle výkonu 1700 mm – 2 až 4 t.h-1, 2500 mm – 5 až 8 t.h-1

Technická data

Typ stroje Výkon (t.h-1) Elektromotor (kW) Aspirace Hmotnost Obestavěný
prostor (m3)
Množství vzduchu (m3.min-1) Tlak. ztráta (Pa) Netto (kg) Brutto (kg)
B 7117 2-4 1,1 12 196 720 1000 3,9
B 7125 5-8 1,5 12 245 890 1250 5,1
AB 7117 2-4 1,5 12 245 1510 1890 6,0
AB 7125 5-8 2,2 12 294 1680 2170 7,9
BD 7117 2-4 1,1 12 196 890 1220 4,6
BD 7125 5-8 1,5 12 245 1060 1440 5,8
ACBD 7117 2-4 1,5 12 245 1780 2260 7,3
ACBD 7125 5-8 2,2 12 294 1950 2540 9,2

Výkon je stanoven pro pšenici o měrné hmotnosti 750 kg.m3

Poznámka: přívod proudu 380/220 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutné oznámit dodavateli. Výkon se rozumí pro pšenici a vlhkosti do 15%. Aspirace se řeší připojením na centrální aspiraci.


Správa PPC eBRÁNA s.r.o. Grafické studio eBRÁNA s.r.o.