STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBILOVIN


NOVINKY

18.07.2018

Výpadek funkčnosti mail. adres

Ve dnech 16.7. - 18.7. 2018 proběhl výpadek funkčnosti všech mailových adres. Objednávky, faktury a poptávky nebyly z tohoto důvodu zaregistrovány.
10.04.2017

Nový účet v Euro

Oznamujeme tímto, že jsme od 10.4.2017 zřídili nový účet pro platby v EURO
podrobnosti v sekci "Kontakty"
08.09.2016

Změna sídla společnosti

S účinností od 8.9.2016 mění firma své sídlo společnosti na adresu:
Š E N O V K A  spol. s r.o.
U Parku 44
533 21 Vysoké Chvojno
03.02.2016

Výročí

Firma slaví 15 let své existence
24.12.2015

Nový provoz

Oznamujeme zákazníkům, že od 1.3.2016 se stěhujeme do nového provozního areálu na adresu:
U Parku 44,
533 21 Vysoké Chvojno

KDE NÁS NAJDETE

 

 ŠENOVKA spol. s r.o.
  U Parku 44
  533 21 Vysoké Chvojno
  Czech Republic

Tel.  : +420 608 887 650

E-mail: senovka@senovka.cz
Odírací stroj OS

Používá se zejména v čistírnách mlýnů na obilí, pro intenzivní povrchové čištění obilovin od zemitého prachu, k částečnému odstranění vousku, klíčku a pluh. Dále slouží ke konečnému očištění povrchu zrn po odležování (před mletím).

Po vpádu do stroje je obilí lopatkami rotoru vrháno proti sítu a postupuje pracovním válcem k výpadu. Čištění nastává účinkem tření zrna o perutě, o síto a třením zrn mezi sebou. Uvolněné nečistoty z části propadávají sítem do výpadu pro odpady a z části jsou unášeny vzduchem aspirace nebo pneumatické dopravy mimo stroj.

Přednosti

  1. Spolehlivý provoz, který nevyžaduje stálou obsluhu.
  2. Zlepší čistotu vyráběných mouk.
  3. Snadná montáž.

Popis stroje

Skříň a rám stroje tvoří kovové konstrukční prvky. Na bocích skříně jsou dvířka pro montáž a demontáž sít. V horní části je hrdlo vpádu a hrdlo pro napojení aspirace.

Rotor tvoří válec s hřídelí. Na obvodu válce jsou lišty s lopatkami. Rotor je dynamicky vyvážen. Síto má tvar válce. Je podélně rozděleno na dvě části.

Elektromotor je umístěn na straně vpádu v dolní části stojanu stroje. Přenos síly je klínovými řemeny. Stroje zařazené v linkách s mechanickou dopravou jsou doplněny aspirační skříní. Skříň je napojena na straně výpadu tak, že je součástí stroje. Skříň je vybavena regulačními prvky pro seřízení optimální funkce. Aspirační kanál je zakryt průhlednou stěnou, která umožňuje vizuální kontrolu seřízení. V horní části je hrdlo pro napojení přídavné aspirace.

Technická data

Parametr Jednotka Typ
OS3 OS7 OS10 OS15
Výkon t/h 2 – 4 4,7 10 – 12 12 - 15
Elektromotor kW 4 7,5 11 15
Množství vzduchu m3/min 10 – 20 15 – 25 20 – 30 40 - 50
Tlaková ztráta Pa 100 – 150 100 – 150 100 – 150 100 - 150
Hmotnost netto kg 582 612 612 943
Hmotnost brutto kg 810 840 840 1170
Obestavěný prostor m3 2,1 2,1 2,1 6

Přívod elektrického proudu 380/220 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutno oznámit dodavateli. Aspirace se běžně napojuje na centrální aspiraci čistírny.

Doporučené vzduchotechnické zařízení pro typy OS

mechanická doprava při individuální aspiraci

  OS3 OS7 OS10
Odlučovač Horizontální OH 600 Horizontální OH 600 Horizontální OH 600
Těsnící ústrojí TU 200 (0,55 kW) TU 200 (0,55 kW) TU 200 (0,55 kW)
Ventilátor VN 400 (2,2 kW) VN 400 (2,2 kW) VN 400 (2,2 kW)
Odlučovač Ø 475 Ø 630 Ø 630
Těsnící ústrojí TU 250 (0,55 kW) TU 250 (0,55 kW) TU 250 (0,55 kW)

Správa PPC eBRÁNA s.r.o. Grafické studio eBRÁNA s.r.o.