STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBILOVIN


NOVINKY

18.07.2018

Výpadek funkčnosti mail. adres

Ve dnech 16.7. - 18.7. 2018 proběhl výpadek funkčnosti všech mailových adres. Objednávky, faktury a poptávky nebyly z tohoto důvodu zaregistrovány.
10.04.2017

Nový účet v Euro

Oznamujeme tímto, že jsme od 10.4.2017 zřídili nový účet pro platby v EURO
podrobnosti v sekci "Kontakty"
08.09.2016

Změna sídla společnosti

S účinností od 8.9.2016 mění firma své sídlo společnosti na adresu:
Š E N O V K A  spol. s r.o.
U Parku 44
533 21 Vysoké Chvojno
03.02.2016

Výročí

Firma slaví 15 let své existence
24.12.2015

Nový provoz

Oznamujeme zákazníkům, že od 1.3.2016 se stěhujeme do nového provozního areálu na adresu:
U Parku 44,
533 21 Vysoké Chvojno

KDE NÁS NAJDETE

 

 ŠENOVKA spol. s r.o.
  U Parku 44
  533 21 Vysoké Chvojno
  Czech Republic

Tel.  : +420 608 887 650

E-mail: senovka@senovka.cz
Intenzivní nakrápěč

Používá se v čistírnách obilných mlýnů k vlhčení obalových vrstev zrna.Tím se docílí větší pružnosti slupky a sníží se její drolení do mouky. Přítomnost přiváděného obilí je snímána kapacitní sondou. Impulsem od sondy se otevře elektromagnetický ventil a voda začne proudit do stroje. Rotor ve válcovém plášti uvádí směs obilí a vody do vířivého pohybu a tím usnadní proniknutí vody do obalových vrstev zrna. Při přerušení přívodu obilí do stroje se přívod vody automaticky uzavře elektromagnetickým ventilem. Množství přiváděné vody se nastavuje ručním regulačním ventilem a průtokoměrem, umístěným na regulačním panelu. Správné seřízení umožní diagram. Vstupní vlhkost obilí je nutno ověřit laboratorně. Z diagramu snadno zjistíme, kolik procent vlhkosti do zrna přidáváme, jestliže známe výkon v t/hod. (dle automatické váhy) a průtok vody v l/hod. (dle průtokoměru).

Přednosti

  1. Vyšší výtěžnost kvalitních mouk.
  2. Spolehlivý provoz, který nevyžaduje stálou obsluhu.
  3. Snadná regulace vlhkosti zrna.
  4. Dokonalé a rovnoměrné zvlhčení slupky zrna.
  5. Rychlé vyhodnocení zvýšení vlhkosti zrna dle diagramu.

Popis stroje

Hlavní částí je rotor s lopatkami a přívodem vody. V horní části stroje je vpádový nástavek s hradítkem, klapkou a mikrospínačem. Pod rotorem je na straně vpádu elektromotor. Stojan tvoří konstrukce z tenkostěnných profilů. Součástí dodávky je regulační panel s dvěma ručními ventily, elektromagnetickým ventilem a průtokoměrem. Regulační panel napojený na vodovodní síť není upevněn na stroji, montuje se na stěnu nebo na samostatnou konstrukci. Propojení se strojem se provede 1/2" trubkou.

Technická data

Typ stroje Výkon pro pšenici (t/h) Množství přidávané vody v % Elektrom.(kW) Hmotnost (kg) Obestavěný prostor (m3)
netto brutto
IN 15.7 4-7 0,2-1,5 5,5 391 619 1,5
IN 20.7 4-7 0,5-4 7,5 454 734 1,8

Přívod elektrického proudu 400/230 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutné oznámit dodavateli.

  • Proti zanášení průtokoměru doporučujeme zařadit před regulační panel filtr (není součástí panelu).
  • Proti kolísání tlaku vody doporučujeme zařadit před regulační panel diferenční regulátor tlaku (není součástí panelu) nebo přivádět vodu z vyrovnávací nádrže umístěné minimálně 10 m nad panelem.

Minimální přetlak v potrubí před regulačním panelem je 0,1 MPa.


Správa PPC eBRÁNA s.r.o. Grafické studio eBRÁNA s.r.o.