STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBILOVIN


NOVINKY

18.07.2018

Výpadek funkčnosti mail. adres

Ve dnech 16.7. - 18.7. 2018 proběhl výpadek funkčnosti všech mailových adres. Objednávky, faktury a poptávky nebyly z tohoto důvodu zaregistrovány.
10.04.2017

Nový účet v Euro

Oznamujeme tímto, že jsme od 10.4.2017 zřídili nový účet pro platby v EURO
podrobnosti v sekci "Kontakty"
08.09.2016

Změna sídla společnosti

S účinností od 8.9.2016 mění firma své sídlo společnosti na adresu:
Š E N O V K A  spol. s r.o.
U Parku 44
533 21 Vysoké Chvojno
03.02.2016

Výročí

Firma slaví 15 let své existence
24.12.2015

Nový provoz

Oznamujeme zákazníkům, že od 1.3.2016 se stěhujeme do nového provozního areálu na adresu:
U Parku 44,
533 21 Vysoké Chvojno

KDE NÁS NAJDETE

 

 ŠENOVKA spol. s r.o.
  U Parku 44
  533 21 Vysoké Chvojno
  Czech Republic

Tel.  : +420 608 887 650

E-mail: senovka@senovka.cz
Vibrační dno VD

Vibrační dno se používá k plynulému vyprazdňování zásobníku při vyskladňování sypkých a středně sypkých materiálů, jako jsou krmné mouky, mouky, krmné směsi, šroty, granulovaný materiál do průměru granulí 20 mm, minerální látky, jako je například vápenec. Použití vibračního dna na jiné materiály je třeba projednat s výrobcem.

Vlivem usměrněné vibrace je naskladněný materiál uvolňován a současně je narušována případně vzniká klenba. Materiál klesá z prostoru násypu usměrněný štítem do dolní části základního rámu a posléze výpadu.

Přednosti

  1. Spolehlivý provoz, který nevyžaduje obsluhu.
  2. Nízká spotřeba energie.
  3. Minimální údržba.

Popis stroje

Vibrační dno sestává ze základního rámu, z torosférického dna s nosným křížem, na kterém je umístěn štít. Základní rám je pružně spojen pryžovou manžetou s násypem, na kterém je příruba pro připojení vlastního vibračního dna s vyprazdňovaným zásobníkem. Přenos vibrací ze základního rámu na násyp je tlumen čtyřmi pryžovými pružinami. Výpad je připevněn k základnímu rámu kruhovou přírubou. Sklon kuželové části zajišťuje dobrý výpad materiálu.

Technická data

  Výkon (t.h-1) Hmotnost (kg) Max. amplituda vibromotoru (mm) Dynamický součinitel Obestavěný prostor (m3)
netto brutto
VD 1200 s el. Hradítkem 7-25 720 850 10 1.6 3,8
VD 1500 s el. hradítkem 10-35 1245 1400 10 1.6 6,8
VD 1500 a ruční klapkou 50-90 1075 1230 10 1.6 5,2
VD 1500 bez uzávěru 50-90 1055 1230 10 1.6 4,4

Vibrační dno bylo zkoušeno na moukách T 1000 a T 530 o vlhkosti do 15% H2O. Dynamický součinitel závisí na požadovaném výkonu a nastavení nevývažku vibromotoru.


Správa PPC eBRÁNA s.r.o. Grafické studio eBRÁNA s.r.o.