STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBILOVIN


NOVINKY

18.07.2018

Výpadek funkčnosti mail. adres

Ve dnech 16.7. - 18.7. 2018 proběhl výpadek funkčnosti všech mailových adres. Objednávky, faktury a poptávky nebyly z tohoto důvodu zaregistrovány.
10.04.2017

Nový účet v Euro

Oznamujeme tímto, že jsme od 10.4.2017 zřídili nový účet pro platby v EURO
podrobnosti v sekci "Kontakty"
08.09.2016

Změna sídla společnosti

S účinností od 8.9.2016 mění firma své sídlo společnosti na adresu:
Š E N O V K A  spol. s r.o.
U Parku 44
533 21 Vysoké Chvojno
03.02.2016

Výročí

Firma slaví 15 let své existence
24.12.2015

Nový provoz

Oznamujeme zákazníkům, že od 1.3.2016 se stěhujeme do nového provozního areálu na adresu:
U Parku 44,
533 21 Vysoké Chvojno

KDE NÁS NAJDETE

 

 ŠENOVKA spol. s r.o.
  U Parku 44
  533 21 Vysoké Chvojno
  Czech Republic

Tel.  : +420 608 887 650

E-mail: senovka@senovka.cz
Kruhový filtr FKD, FKK a FKP

Filtr kruhový FKD (ofuk dmychadlem) a FKK (ofuk kompresorem) se používá v obilných silech a mlýnech, v pekárnách a v krmivárnách k odstranění prachu a nečistot ze vzduchu při aspiraci strojů a zařízení nebo při pneudopravě obilí, mouky nebo krmných směsí. Kromě toho lze kruhové filtry použít i v jiných oborech, avšak v takových případech musí být vhodnost jeho použití konzultována s výrobcem.

Znečištěný vzduch prochází vnitřním prostorem filtru přes hadice z filtrační tkaniny. Za nimi pak z filtru vychází vzduch zbavený prachu. Prach je zachycen a ulpívá na povrchu hadic.Z nich je potom periodicky setřásán protiproudem profukovacího vzduchu. Ten je do filtru přiveden přes vzduchojem z dmychadla nebo kompresoru. Setřesený prach padá z povrchu hadic do spodní části vnitřního prostoru kruhového filtru a odtud je přes těsnící ústrojí vynesen z filtru ven, např. do šnekového dopravníku.

Přednosti

  1. Řešení ekologického problému znečišťování ovzduší.
  2. Vysoká účinnost čištění při velkém výkonu filtru.
  3. Možnost výběru optimální velikosti filtru pro žádaný výkon.
  4. Malý příkon elektrické energie.
  5. Možnost napojení až tří filtrů.

Popis stroje

Filtr kruhový má tvar svislého válce nahoře uzavřeného víkem a dole přecházejícího v kužel, který se směrem dolů zužuje.

Znečištěný vzduch vstupuje do střední části filtru vstupem, který je uzpůsoben k napojení přívodního potrubí buď z levé nebo pravé strany (podle projekčního uspořádaní).Uvnitř jsou na přepážce zavěšeny filtrační hadice, skrze které se vzduch dostává do horní části filtru. Kromě toho jsou na střední části filtru, podle velikosti, jedny či dvoje dveře pro umožnění přístupu k hadicím. Horní část filtru je uzpůsobena k napojení odtahového potrubí, kterým vyčištěný vzduch z filtru odchází.

FKD: Uvnitř horní části je dále mechanizmus, zabezpečující profukování jednotlivých hadic. Pro přívod profukovacího vzduchu do tohoto mechanizmu, jsou na horní části filtru dva protilehlé přírubové vstupy, z nichž se jeden použije a druhý zůstane zaslepený. K horní části filtru je zvenku přišroubována skříňka osazená tzv. ovládáním filtru. To řídí činnost profukovacího mechanizmu. Ovládací vzduch je do této skříňky veden přes čistič, přišroubovaný pod skříňkou.

FKK: Součástí horní hlavy filtru je vzdušník (u filtrů FKK 48,60,72 dva vzdušníky), z kterého je přes soustavu elektromagnetických ventilů propojeno tlakové potrubí do ofukovacích trysek hadic. Vždy je ofukováno 4-5 hadic společně. Perioda ofuku je řízená samostatnou řídící jednotkou (SIEMENS), která je součástí filtru. U tohoto typu filtrů je prováděn ofuk hadic 7x větším tlakem než u dmychadlových.

Na vnějším povrchu spodní části filtru jsou přivařeny patky pro ukotvení filtru k podlaze či na stojan. Uvnitř spodní části je rošt, na který může obsluha při výměně nebo údržbě hadic stoupnout a který nebraní propadu z hadic spadlého prachu do nejnižšího místa spodní části filtru, odkud je pak vynesen těsnícím ústrojím.

FKP: Horní hlava a tělo filtru jsou shodné s variantou FKK. Místo spodního konusu je ploché dno, které se skládá z vyhrnovací frézy, která hrne filtrační odpad do  šnekového dopravníku a ten přes těsnící ústrojí ven z filtru.  Tento filtr je vhodný zejména v místech s omezenou výškou.

Technická data

Parametr Měr.jedn. Filtr kruhový FKD, FKK, FKP1)
12 24 36 48 60 72
Filtrační plocha m2 7,8 15,6 23,4 31,2 39 46,6
Teoretický vypočtený výkon při čistém vzduchu m3.h-1 2808 5616 8424 11232 14040 16848
Účinnost % více jak 99 %
Krmiv. pneudoprava (0,12 g prachu na 1m3) 2) m3.h-1 2916 5850 8780 11700 14580 17496
Aspirace čističek krupic 2) m3.h-1 2580 5150 7720 10300 12900 15480
Aspirace v čistírnách a předčistírnách 2) m3.h-1 2340 4680 7020 9360 11700 14040
Pneudoprava pšenice 2) m3.h-1 2106 4212 6320 8425 10550 12637
Čistírenská pneudoprava 2) m3.h-1 1872 3745 5620 7490 9360 11232
Pneudoprava žita  2) m3.h-1 1640 3280 4915 6560 8220 9860
Aspirace příjmu sóji, obilí, vojtěšky, šrotovaných směsí, ječmene, bobů, obilných směsí, pšeničného šrotu, (7 g prachu na 1 m3) 2) m3.h-1 948 1900 2850 3800 4740 5688
Max. přetlak (podtlak) čištěného vzduchu kPa 2,5
Tlaková ztráta čištěného vzduchu ve filtru kPa 0,8 až 1,32 v závislosti na počtu provozních hodin od vyčištění hadic
Tlak ovládacího a profukovacího vzduchu kPa

dmychadlový filtr               60

kompresorový filtr       400-500

Spotřeba profukovacího vzduchu m3.h-1

dmychadlový filtr  50- 57

kompresorový filtr  9-12

Čas profukovací hadice S 0,4 až 0,5
Interval jednotlivých profuků S 1 až 1,5
Hmotnost Netto kg 570 750 900 1150 1450 1600
Brutto kg 770 970 1150 1400 1750 1900
Obestavěný prostor m3 28 34 42 50 58 67

1) Možnost pravého nebo levého provedení.

2) Orientační údaj maximálních dosažených výkonů při různých úrovních vstupní koncentrace nečistot.

Vstupní koncentrace prachových částic

Technologické části mlýna
Vstupní koncentrace prachu g/m3
Zatížení filtrační plochy cm/s
Aspirace příjmu obilí
 5-9  3,4
Aspirace čistíren a předčistíren 4-6 8,3
Aspirace reforem a mícháren 2-4 9,2
Mlýnská pneudoprava - pšenice 4-6 7,5
Mlýnská pneudoprava - žito
4-6 5,8
Čistírenská pneudoprava
3-5 6,7

Zapojení na el. síť 400/230 V, 50Hz. Jiné parametry zapojení je nutno konzultovat s výrobcem.


Správa PPC eBRÁNA s.r.o. Grafické studio eBRÁNA s.r.o.