STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBILOVIN


NOVINKY

18.07.2018

Výpadek funkčnosti mail. adres

Ve dnech 16.7. - 18.7. 2018 proběhl výpadek funkčnosti všech mailových adres. Objednávky, faktury a poptávky nebyly z tohoto důvodu zaregistrovány.
10.04.2017

Nový účet v Euro

Oznamujeme tímto, že jsme od 10.4.2017 zřídili nový účet pro platby v EURO
podrobnosti v sekci "Kontakty"
08.09.2016

Změna sídla společnosti

S účinností od 8.9.2016 mění firma své sídlo společnosti na adresu:
Š E N O V K A  spol. s r.o.
U Parku 44
533 21 Vysoké Chvojno
03.02.2016

Výročí

Firma slaví 15 let své existence
24.12.2015

Nový provoz

Oznamujeme zákazníkům, že od 1.3.2016 se stěhujeme do nového provozního areálu na adresu:
U Parku 44,
533 21 Vysoké Chvojno

KDE NÁS NAJDETE

 

 ŠENOVKA spol. s r.o.
  U Parku 44
  533 21 Vysoké Chvojno
  Czech Republic

Tel.  : +420 608 887 650

E-mail: senovka@senovka.cz
Rovinný vysévač RQV 214

Vysévač RQV 214 se používá ve mlýnech na obilí ke třídění meliva. Použití na jiné materiály není ověřeno a musí být konzultováno s výrobcem. Třídění probíhá na soustavě vodorovně uložených sít ve vysévacích rámech, upnutých ve skříni vysévače. Excentrické rotující závaží ve středu skříně, která je zavěšena na laminátových tyčích, vyvolává její krouživý pohyb a způsobuje posun meliva po sítech za současného prosévaní a třídění podle zrnitosti. Čištění dna rámu a vlastního síta zajišťují čistící elementy, jejichž pohyb je odvozen od pohybu vysévače.

Přednosti

  1. Vysévací rámy s deseti kanály umožňují široké uplatnění paralelního vedení meliva po sítech i značnou variabilitu dělených schémat.
  2. Velmi malá zastavěná plocha vzhledem k technologickým možnostem i výkonu.

Popis stroje

Kostru stroje tvoří svařovaná konstrukce složená ze dvou vodorovných rámů, spojených čtyřmi svislými nosníky, v jejichž středu jsou umístěny upínací příložky pro uchycení závěsných laminátových tyčí. Rotující závaží je uložené ve dvou valivých ložiskách. Pro přesnější dovážení slouží přívažky, které se upevňují do závaží pomocí šroubů a matic.

Poháněcí elektromotor je uchycen na nosníku, jehož posunem se napíná zakrytý řemenový převod. Oba sloupce vysévacích rámů jsou upnuty dvojicemi stahovacích šroubů s čočkovitou dosedací plochou, která umožňuje při nerovnoměrném stahování mírné naklopení vpádového rámu. Rámky síta jsou zespodu opatřeny pletivem, po kterém se pohybují oklepávače, dle potahu buď z plastické hmoty nebo textilní. Vysévací rámy jsou opatřeny sběrnými dny, čištěnými plastovými stěračem.

Technická data

Čistá vysévací plocha (m2) Otáčky stroje (min-1) Průměr kroužení (mm) Příkon elektromotoru (kW) Hmotnost stroje (kg) 1)
Jednoho síta Vysévacího dílu Celého stroje
0,3 4,2 8,4 212 60-70 1,5 900

Poznámky:

Přívod elektrického proudu 400/230 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutné oznámit výrobci.

1) Hmotnost stroje je uvedena bez příslušenství, představuje pouze hmotu zavěšenou na laminátových tyčích.

Technologické parametry

Schéma Výkon 1S pšeničný (kg.h-1)
01.14 3500
11.14 - horní část 2200
10.14 - horní část 1500

Výkon na prvním šrote pšeničném (1S) je uváděn při vlhkosti meliva max. 16%.


Správa PPC eBRÁNA s.r.o. Grafické studio eBRÁNA s.r.o.