STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBILOVIN


NOVINKY

18.07.2018

Výpadek funkčnosti mail. adres

Ve dnech 16.7. - 18.7. 2018 proběhl výpadek funkčnosti všech mailových adres. Objednávky, faktury a poptávky nebyly z tohoto důvodu zaregistrovány.
10.04.2017

Nový účet v Euro

Oznamujeme tímto, že jsme od 10.4.2017 zřídili nový účet pro platby v EURO
podrobnosti v sekci "Kontakty"
08.09.2016

Změna sídla společnosti

S účinností od 8.9.2016 mění firma své sídlo společnosti na adresu:
Š E N O V K A  spol. s r.o.
U Parku 44
533 21 Vysoké Chvojno
03.02.2016

Výročí

Firma slaví 15 let své existence
24.12.2015

Nový provoz

Oznamujeme zákazníkům, že od 1.3.2016 se stěhujeme do nového provozního areálu na adresu:
U Parku 44,
533 21 Vysoké Chvojno

KDE NÁS NAJDETE

 

 ŠENOVKA spol. s r.o.
  U Parku 44
  533 21 Vysoké Chvojno
  Czech Republic

Tel.  : +420 608 887 650

E-mail: senovka@senovka.cz
Rovinné vysévače RQV 417,617,622

Rovinné vysévače se používají ve mlýnech na obilí ke třídění meliva, které probíhá na soustavě vodorovně uložených sít ve vysévacích rámech, zasunutých do skříně vysévače. Rotující závaží ve středu skříně, která je zavěšená na laminátových tyčích, vyvolává její krouživý pohyb a způsobuje posun meliva za současného prosévání a třídění podle zrnitosti. Čištění vlastního síta a sběrného dna rámu zajišťují čistící elementy, jejichž pohyb je odvozen od pohybu vysévače. Použití na jiné materiály není ověřeno a je možné jen po konzultaci s výrobcem.

Přednosti

  1. Vysévací rámy s deseti kanály umožňují realizovat paralelní vedení až na čtyřech vysévacích skupinách a v oblasti dělených schémat vysévací díl (sloupec vysévacích rámů) rozdělit po stránce technologické až na tři samostatné díly. Velká variabilnost ve vedení produktu umožňuje pracovat s vysokým měrným zatížením čisté vysévací plochy a se zvýšenou účinností prosévání.
  2. Široký sortiment sít.
  3. Stroj nevyžaduje trvalou obsluhu.

Popis stroje

Vysévač je složen ze střední skříně s pohonem, dvou krajních skříní s vysévacími rámy a bočních nosných traverz opatřených závěsy pro laminátové tyče.

Rotační závaží ve středu vysévače tvoří dvojice nevývažků, jejichž vzájemným natočením se mění poloha těžiště a tím velikost odstředivé budící síly.

Sloupce vysévacích rámů jsou upnuty stahovacími mechanizmy, které při ovládání z čela skříně posunují ve vertikálním směru vpádové rámy. Vysévací díly jsou navíc ve skříni fixovány pomocí klínů, které plní svoji funkci při utažení středních upínek dveří.

Vlastní vysévací rámy i vkládací rámy síta jsou dřevěné s umakartovým povrchem. Rámky síta jsou zespodu opatřeny pletivem, po kterém se pohybují oklepávače, dle druhu potahu buď z plastické hmoty nebo textilní. Vysévací rámy jsou opatřeny sběrnými dny čištěnými plastovými stěrači.

Technická data

Typ vysévače RQV 617 RQV 417 RQV 622
Počet vysévacích dílů 6 4 6
Počet sít v jednom vysévacím díle 17 17 22
Čistá vysévací plocha (m2) Jednoho síta 0,3
Jednoho vysévacího dílu 5,1 5,1 6,6
Celého stroje 30,6 20,4 39,6
Hmotnost stroje (kg) 1) 3200 2400 3700
Počet otáček (min-1)) 220
Průměr kroužení (mm) 60-70
Příkon elektromotoru (kW) 4 4) 3 5) 4 4)
Výkon jednoho Dílu (kg .h-1) 1S pšeničný 4500 5500
3S pšeničný 3000 3500
Měrné zatížení čisté vysévací plochy pšeničného Mlýna (kg.m-2) za 24 hodin 1600-2200

Poznámky:

1) Hmotnost stroje je uvedena bez příslušenství, představuje pouze hmotu zavěšenou na laminátových tyčích.

2) Výkon na prvním pšeničném šrotě (1S) je uváděn při vlhkosti meliva maximálně 16% a pro rozdělení na 6 frakcí (4 přepady a 2 propady).

3) Hodnota výkonu na třetím šrotě pšeničném (3S) je pouze orientační, neboť je do značné míry závislá na granulaci produktu.

4) Elektromotor 4 kW, 960 ot./min, IP 54.

5) Elektromotor 3 kW, 950 ot./min, IP 54.

Přívod elektrického proudu 400/230 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutno oznámit výrobci.

 


Správa PPC eBRÁNA s.r.o. Grafické studio eBRÁNA s.r.o.