STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBILOVIN


NOVINKY

18.07.2018

Výpadek funkčnosti mail. adres

Ve dnech 16.7. - 18.7. 2018 proběhl výpadek funkčnosti všech mailových adres. Objednávky, faktury a poptávky nebyly z tohoto důvodu zaregistrovány.
10.04.2017

Nový účet v Euro

Oznamujeme tímto, že jsme od 10.4.2017 zřídili nový účet pro platby v EURO
podrobnosti v sekci "Kontakty"
08.09.2016

Změna sídla společnosti

S účinností od 8.9.2016 mění firma své sídlo společnosti na adresu:
Š E N O V K A  spol. s r.o.
U Parku 44
533 21 Vysoké Chvojno
03.02.2016

Výročí

Firma slaví 15 let své existence
24.12.2015

Nový provoz

Oznamujeme zákazníkům, že od 1.3.2016 se stěhujeme do nového provozního areálu na adresu:
U Parku 44,
533 21 Vysoké Chvojno

KDE NÁS NAJDETE

 

 ŠENOVKA spol. s r.o.
  U Parku 44
  533 21 Vysoké Chvojno
  Czech Republic

Tel.  : +420 608 887 650

E-mail: senovka@senovka.cz
Mlecí válcová stolice MSP1

Mletí suchých, sypkých materiálů. Používá se hlavně k mletí obilí ve mlýnech a ke šrotování krmiv. Případně čistírenských odpadů. Je možné ji využít k mletí kukuřice, rýže, křídy, některých druhů koření a chemických produktů. Mlecími prvky válcové stolice jsou dva válce, které se otáčí proti sobě různou obvodovou rychlostí. Válce jsou podle účelu rýhované nebo hladké (matované). Intenzita a kvalita rozemílání závisí na volbě povrchu válců, zejména rýhování tj. hustotě, sklonu a tvaru rýh, vzájemné poloze rýh obou válců (ostří na ostří, ostří na hřbet, hřbet na hřbet). Dále rovněž závisí na předstihu válců, tedy rozdílu rychlostí, na obvodové rychlosti válců, na množství přiváděného meliva a na tlaku pohyblivého válce na pevný. Centrální skládání slouží k nastavení mlecí spáry a během provozu k zarukování a vyrukování mlecích válců. Stranové skládání slouží k vyrovnání pohyblivého válce do roviny s válcem pevným. Podávací zařízení reguluje automaticky výkon v nastavitelném rozsahu a zajišťuje rovnoměrný, pravidelný přívod meliva mezi válce. Při osázení mlecí stolice na rám pro vrchní odtah není nutný suterén.

Jednotlivé typy stolice M se svým vybavením liší následovně:

Typ MSP1: má centrální skládání s ručním ovládáním. Při přerušení přísunu meliva se válce automaticky vyrukují, zastaví se podávání a tento stav je signalizován oranžovým světlem v horní části stolice. Při obnovení přísunu meliva zarukuje válce obsluha.

Typ MSP1H: má centrální skládání s hydraulickým ovládáním. Při přerušení přísunu meliva nastane situace popsaná u typu MSP1. Při obnovení přísunu meliva dojde automaticky k zarukování válců. Pro hydraulické ovládání je nutné instalovat samostatný zdroj tlakového oleje, hydraulický agregát, který je společný až pro 20 stolic.

Typ MSP1HV: platí popis dle typu MSP1H, avšak hydraulické ovládání je řešeno tlakovým agregátem, který je součástí stolic.

Typ MSP1P: má centrální skládání s pneumatickým ovládáním. Při přerušení přísunu meliva nastane situace popsaná u typu MSP1. Při obnovení přísunu meliva dojde automaticky k zarukování válců.

Přednosti

  1. Spolehlivý provoz, který nevyžaduje stálou obsluhu.
  2. Automatický provoz.
  3. Podávací zařízení s automatickou regulací.
  4. Snadné seřizování.
  5. Snadná vizuální kontrola.
  6. Možnost řešení bez suterénu.

Popis stroje

Stroj tvoří masivní konstrukce z odlitků. Na vpádu je skleněný válec s čidly (stromečky) pro regulaci podávání. V horní části skříně je podávací zařízení s automatickou regulací výkonu. Hlavní částí jsou mlecí válce. Pod válci jsou kartáče k čištění povrchu válců. Převod mezi válci je ozubenými koly. Pohon může být plochým řemenem od transmise nebo klínovými řemeny od vlastního pohonu. V čele jsou umístěny ovládací prvky stranového a centrálního skládání.

Rozměry a hmotnost

MSP1, MSP1H, MSP1HV, MSP1P

Válce

 

Hmotnost (kg)
Ø délka Obestavěný prostor (m3) netto brutto
250 600 2,6 2250 2480
800 3,0 2550 2830
1000 3,5 2850 3130
1250 4,0 3200 3531
300 600 2,6 2550 2780
800 3,0 2900 3180
1000 3,5 3250 3530

Výkon 1200-6000 kg/1 m délky válců - určí technolog. Dynamický součinitel 1,2. Instalovaný výkon motorů 5,5-22 kW.

Údaje pro elektroinstalaci

Stolice MSP1 pokud není pohon válců od transmise, má každý pár vlastní elektromotor Do svorkovnic umístěných na obou stranách stolice je nutno přivést stejnosměrný proud 24 V, 0,2 A (pro každý pár válců)
Stolice MSP1H pohon válců - viz MSP1 Do svorkovnic umístěných na obou stranách stolice je nutno přivést stejnosměrný proud 24 V, 1 A (pro každý pár válců)
Stolice MSP1HV pohon válců - viz. MSP1 Do svorkovnice umístěné na boku stolice, kde je rozvaděč, se přivede kabel: 4 žíly s napětím 380 V, (pro motor 0,55 kW), 2 žíly pro napětí 220 V, (pro napájení rozvaděče) a 2 žíly pro signalizaci poruch. Přívod je společný pro oba páry válců.

Pro hydraulický agregát stolice MSP1HV - pro 1 stolici 1 elektromotor 0,55 kW. Pro hydraulickou stanici stolic MSP1H - stanice společná až pro 20 stolic - agregát 0,75 kW.

Údaje pro aspiraci

Pro mletí pšenice na 1m délky válců 8 m3/min. vzduchu, tlaková ztráta 140 Pa
Pro mletí žita na 1m délky válců 10 m3/min. vzduchu, tlaková ztráta 200 Pa

Správa PPC eBRÁNA s.r.o. Grafické studio eBRÁNA s.r.o.