STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBILOVIN


NOVINKY

18.07.2018

Výpadek funkčnosti mail. adres

Ve dnech 16.7. - 18.7. 2018 proběhl výpadek funkčnosti všech mailových adres. Objednávky, faktury a poptávky nebyly z tohoto důvodu zaregistrovány.
10.04.2017

Nový účet v Euro

Oznamujeme tímto, že jsme od 10.4.2017 zřídili nový účet pro platby v EURO
podrobnosti v sekci "Kontakty"
08.09.2016

Změna sídla společnosti

S účinností od 8.9.2016 mění firma své sídlo společnosti na adresu:
Š E N O V K A  spol. s r.o.
U Parku 44
533 21 Vysoké Chvojno
03.02.2016

Výročí

Firma slaví 15 let své existence
24.12.2015

Nový provoz

Oznamujeme zákazníkům, že od 1.3.2016 se stěhujeme do nového provozního areálu na adresu:
U Parku 44,
533 21 Vysoké Chvojno

KDE NÁS NAJDETE

 

 ŠENOVKA spol. s r.o.
  U Parku 44
  533 21 Vysoké Chvojno
  Czech Republic

Tel.  : +420 608 887 650

E-mail: senovka@senovka.cz
Mlecí válcová stolice MSAP3

Slouží k mletí suchých, sypkých materiálů, hlavně k mletí obilí ve mlýnech a ke šrotování krmiv, případně čistírenských odpadů. Využití je možné i k mletí kukuřice, rýže, křídy, cukru, soli, některých druhů koření a chemických produktů. Mlecími prvky stolice jsou dva válce, které se otáčejí proti sobě různou obvodovou rychlostí. Válce jsou podle potřeby rýhované nebo hladké (matované).

Intenzita a kvalita rozemílání je závislá na volbě povrchu mlecích válců, zejména na rýhování (hustota, sklon, úhly rýh) a na vzájemné poloze rýh obou válců (ostří na ostří, ostří na hřbet, hřbet na hřbet). Další závislost je na předstihu mlecích válců (rozdíl otáček), na obvodové rychlosti mlecích válců, na množství přiváděného meliva a na tlaku pohyblivého válce na válec pevný.

Důležitým regulačním prvkem je skládání mlecích válců, které slouží k nastavení základní polohy pohyblivého válce a mlecí spáry. Po nastavení ručními ovládacími kolečky je provoz plně automatický. Ovládání zarukování a vyrukování je řešeno tlakovým vzduchem z centrálního zdroje. Přítlak pohyblivého mlecího válce na pevný válec je měnitelný pomocí regulátoru tlaku. Zarukování i vyrukování během provozu je plně automatické. Zarukování nastane při dostatečné zásobě meliva v plexisklovém vpádovém nástavku (sepnutí nastavené hladiny kontinuální kapacitní sondy s vyhodnocovačem).

Vyrukování nastane při poklesu meliva pod spodní nastavenou hladinu kontinuální kapacitní sondy na delší dobu (např. 1 min. - lze nastavit). K vyrukování dojde rovněž v případě sepnutí limitní kapacitní sondy pod mlecími válci (špatný odvod produktu). Po vyprázdnění výpadového prostoru pod mlecími válci dojde k automatickému zarukování. Podávací zařízení je dvouválečkové a zajišťuje rovnoměrný přívod meliva mezi mlecí válce. Pro těžce sypné materiály se montuje místo zadního podávacího válečku rozhrnovací šnek.

Plynulý chod mletí je zajištěn signály kontinuálních kapacitních sond umístěných v plexisklovém vpádovém nástavku vyhodnocovaných programovatelným automatem (PLC), který ovládá přes servopohon regulační klapku nebo frekvenční měnič motoru podávacích válečků. Programovatelný automat dále kontroluje chod agregátů stroje, vyhodnocuje poruchové stavy a na tyto stavy upozorňuje obsluhu mlýna.

Po seřízení je provoz zcela automatický a vhodný pro napojení na centrální řídící systém.

Přednosti

  1. Plně automatický provoz.
  2. Snadné nastavení na digitálním panelu.
  3. Spolehlivý provoz.
  4. Možnost zapojení do centrálního systému řízení provozu.

Popis stroje

Stroj tvoří kombinovaná skříň z plechu, která je rozdělena na spodní svařený rám, stranice a středové díly, které jsou různé dle délky mlecích válců. Na vpádu je plexisklový nástavek, který je osazen kontinuálními kapacitními sondami s vyhodnocovačem. Tyto nám zajišťují udržení optimální nastavené hladiny meliva ve vpádovém nástavku. Melivo postupuje přes podávací válečky do mlecích válců, které jsou uloženy ve dvouřadých soudečkových ložiscích s vysokou únosností a životností. Pod válci jsou odklopné kartáče k čištění povrchů válců. Převod mezi válci je zajištěn ozubeným řemenem s napínací kladkou, což zajišťuje tichý, klidný chod s vyloučením možnosti úniku maziva ozubených kol tak, jak se stává u převodu ozubenými koly. K nastavení mlecí spáry válců slouží ovládací kolečka stranového skládání. Pohon je zajištěn elektromotorem, který může být umístěn na podlaze vedle stolice nebo pod stolicí. Převod je zajištěn klínovými řemeny. Válce mají jednotný průměr 250 mm a délku 600, 800, 1000 a 1250 mm.

Technická data

Typ stroje Výkon pšenice (t/h) na 1 m mlecích válců Elektromotor (kW) Spotřeba tlakového vzduchu (l/min) Hmotnost (kg) Provozní tlak pro ovládání (Bar)
netto brutto
MSAP3 600/250 2-4 5,5 - 11 0 - 2 2750 2950 6
MSAP3 800/250 2-6 5,5 - 18,5 0 - 2 2980 3180 6
MSAP3 1000/250 2-8 5,5 - 22 0 - 2 3220 3420 6

Správa PPC eBRÁNA s.r.o. Grafické studio eBRÁNA s.r.o.