STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBILOVIN


NOVINKY

18.07.2018

Výpadek funkčnosti mail. adres

Ve dnech 16.7. - 18.7. 2018 proběhl výpadek funkčnosti všech mailových adres. Objednávky, faktury a poptávky nebyly z tohoto důvodu zaregistrovány.
10.04.2017

Nový účet v Euro

Oznamujeme tímto, že jsme od 10.4.2017 zřídili nový účet pro platby v EURO
podrobnosti v sekci "Kontakty"
08.09.2016

Změna sídla společnosti

S účinností od 8.9.2016 mění firma své sídlo společnosti na adresu:
Š E N O V K A  spol. s r.o.
U Parku 44
533 21 Vysoké Chvojno
03.02.2016

Výročí

Firma slaví 15 let své existence
24.12.2015

Nový provoz

Oznamujeme zákazníkům, že od 1.3.2016 se stěhujeme do nového provozního areálu na adresu:
U Parku 44,
533 21 Vysoké Chvojno

KDE NÁS NAJDETE

 

 ŠENOVKA spol. s r.o.
  U Parku 44
  533 21 Vysoké Chvojno
  Czech Republic

Tel.  : +420 608 887 650

E-mail: senovka@senovka.cz
Čistička krupic CK 216, 416

Používá se k třídění a čištění suchých, sypkých materiálů na základě rozdílné granulace, specifické hmotnosti a vznosných vlastností, pomocím sít a proudu vzduchu. Hlavní použití je v obilných mlýnech pro čištění krupic. Po úpravě je možno čističku použít pro jiné suroviny, např. pro třídění pohanky apod..

Materiál je přiváděn do vpádové skříňky, kde dojde k jeho rozprostření po celé šířce síta. Pohyb materiálu po sítech je způsoben sklonem a kmitavým pohybem žejbra. Sítem propadávají v jednotlivých komůrkách specificky těžší jaderné částice.Částice nadlehčované a rozměrově větší procházejí po sítech do přepadu. Nejlehčí částice jsou vzduchem odnášeny do aspiračního zařízení (filtru). Čistota propadů se řídí hustotou sít a regulací rychlosti proudícího vzduchu.

Přednosti

 1. Spolehlivý provoz , který nevyžaduje stálou obsluhu.
 2. Snadná vizuální kontrola provozu a funkce.
 3. Snadná regulace účinnosti čištění.
 4. Snadná montáž.

Popis stroje

Čistička krupic má tyto hlavní části:

 1. Stojan je svařovaná ocelová konstrukce.
 2. Aspirační a vpádová skříň tvoří svařovaný celek. Vpádová skříň má automatickou regulaci přívodu materiálu na síta. Aspirační skříň má dva samostatné vzduchové kanály. Každý kanál je rozdělen na 12 komor. Každá komora má svůj regulační ventil pro regulaci intenzity proudu vzduchu.Pro kontrolu seřízení jsou zde okénka.Ve středu aspirační skříně je osvětlovací kanál.
 3. Žejbra jsou volně zavěšené rámy. Ve vodicích lištách jsou zasunuty dvě sady rámečků se síty nad sebou. Rámečky se síty mají kartáčové čištění. V jednom žejbru je zasunuto osm rámečků. Dolní nebo horní rámečky je možno vysouvat samostatně.
 4. Žlab pro svod propadů je zavěšen na ocelových listových pružinách. Žlab je rozdělen po délce do dvou sběrných kanálů. Pomocí klapek je možno krupici pouštět do jednoho, nebo druhého kanálu. Výpady propadů jsou na straně výpadu přepadů. V případě požadavku mohou být na straně opačné - na straně vpádu, nebo prostřídány.
 5. Výpadové skříně přepadů umožňují oddělit přepady horních a dolních rámečků, nebo je vést společně.
 6. Pohon žejber je elektromotorem uložených ve stojanu na straně vpádu. Přenos síly na předlohu s výstředníky je klínovými řemeny.
 7. Osvětlení vnitřní části stroje je zářivkami.

Technická data

Výkon určí technolog dle tříděného materiálu Jednotka CK 216 CK 416
Výkon pro hrubou krupici t/h 1,8 3,6
Množství vzduchu m3/min. 50 100
Tlaková ztráta Pa 350 350
Elektromotor kW 1,1 1,1
Hmotnost netto kg 740 1520
Hmotnost brutto kg 1140 2110
Obestavěný prostor m3 5,5 9,2
Dynamický součinitel - 1,3 1,3

Přívod elektrického proudu 400/230 V, 50 Hz. Jiné parametry proudu je nutno oznámit výrobci. Vzduchotechnicky se čistička napojí na centrální aspiraci.


Správa PPC eBRÁNA s.r.o. Grafické studio eBRÁNA s.r.o.