STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBILOVIN


NOVINKY

18.07.2018

Výpadek funkčnosti mail. adres

Ve dnech 16.7. - 18.7. 2018 proběhl výpadek funkčnosti všech mailových adres. Objednávky, faktury a poptávky nebyly z tohoto důvodu zaregistrovány.
10.04.2017

Nový účet v Euro

Oznamujeme tímto, že jsme od 10.4.2017 zřídili nový účet pro platby v EURO
podrobnosti v sekci "Kontakty"
08.09.2016

Změna sídla společnosti

S účinností od 8.9.2016 mění firma své sídlo společnosti na adresu:
Š E N O V K A  spol. s r.o.
U Parku 44
533 21 Vysoké Chvojno
03.02.2016

Výročí

Firma slaví 15 let své existence
24.12.2015

Nový provoz

Oznamujeme zákazníkům, že od 1.3.2016 se stěhujeme do nového provozního areálu na adresu:
U Parku 44,
533 21 Vysoké Chvojno

KDE NÁS NAJDETE

 

 ŠENOVKA spol. s r.o.
  U Parku 44
  533 21 Vysoké Chvojno
  Czech Republic

Tel.  : +420 608 887 650

E-mail: senovka@senovka.cz
ŠENOVKA spol. s r.o - výroba mlýnů, strojů a zařízení pro zpracování obilovin

Něco z historie firmy

Historie výroby mlýnských strojů v Pardubicích trvá již více než 140 let. V té době vznikla firma Josef Prokop a synové. Po politických změnách a nástupu socialismu zde fungovaly Továrny mlýnských strojů, které se po dalších politických změnách v roce 1989 rozdělily na divizi mlýnů PROKOP a zbývající část TMS Group. V současné době již žádná z těchto společností nefunguje – TMS skončila v konkurzu v roce 1999 a firma PROKOP, a.s. ji následovala v roce 2002. Zánik těchto společností nebyl ze dne na den, a proto v roce 2001 založili bývalí zaměstnanci těchto firem společnost ŠENOVKA spol. s r.o.

Naše firma zpočátku své existence zajišťovala dodávky náhradních dílů pro mlýny v České a Slovenské republice. Následně jsme začali vyrábět a vyvíjet nové strojní zařízení a navázali tak na tradici mlynářské výroby v Pardubicích a v České republice vůbec.

Současnost

Naše firma existuje od roku 2001 a v současnosti je nejstarší firmou na území ČR, která se zabývá výrobou strojního zařízení pro mlýny.

V současné době zajišťujeme nejen dodávky náhradních dílů, ale i dodávky všech strojů a v neposlední řadě i dodávky kompletních linek včetně počítačového řídícího systému. Naše výrobky jsou v souladu s dnešní legislativou a vyhovují evropským normám, na základě čehož je vydáváno i EU Prohlášení o shodě.

Naše zařízení samozřejmě vychází z výrobního programu bývalých pardubických firem, ale za dobu naší existence naši pracovníci vyvinuli například nový typ mlecí stolice, automatický dávkovač vody, mikrodávkovač premixů, mixer, vibrační prosévačku, horizontální míchačku mouky atd. Tato zařízení již fungují v několika mlýnech, či ostatních provozech na území České a Slovenské republiky, případně i v cizině. Kromě toho jsme zdokonalili a upravili některá strojní zařízení bývalých pardubických firem tak, aby vyhovovala dnešním normám a provozním předpisům, větším nárokům na výkony a zvláště pak normě ATEX.

Firma ŠENOVKA spol. s r.o. se  prosazuje také v zahraničí, kde je od bývalých firem TMS a PROKOP vyrobeno hodně mlýnů, které je nutno opravovat, rozšiřovat, rekonstruovat a případně zajišťovat servis a náhradní díly.

V roce 2016 se naše firma přestěhovala z Pardubic do nového výrobního areálu v obci Vysoké Chvojno, kde nyní probíhá veškerá výroba strojně technologického zařízení pro potravinářské provozy.

Výrobní program

Výrobní program naší společnosti tvoří hlavně stroje pro čištění a mletí obilí a dalších sypkých materiálů, míchání a prosévání mouk, aspirační systémy ( filtry),  spádové potrubí, aspirační potrubí, veškeré dopravníky apod.

Nosným programem zůstávají mlýny, ale získali jsme i reference ve výrobnách krmných směsí, cukrovarech, čokoládovnách, pivovarech, dřevozpracujícím a chemickém průmyslu, apod..

Více informací o našem výrobním programu získáte zde.


Správa PPC eBRÁNA s.r.o. Grafické studio eBRÁNA s.r.o.